Zaznacz stronę

W dniu 29.05.2017 r. na Wydziale Ekonomicznym UO odbył się konkurs z nagrodami pn.: „Ekonomia? Zarządzanie? Logistyka? Gospodarka przestrzenna? – z czym to się je?” przeprowadzony w ramach projektu pn.: „Pierwsze kroki na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Opolskiego” z okazji XV Opolskiego Festiwalu Nauki 2017 r.

Uczestnikami Konkursu byli uczniowie Szkół Ponadgimazjalnych z Opola ( II LO, V LO , VI LO oraz Zespół Szkół Ekonomicznych im. Gen Stefan Roweckiego „Grota”).

Wśród najlepszych znaleźli się:

  1. Jakub Szpytko (II LO w Opolu)
  2. Paweł Łuczak (II LO w Opolu)
  3. Katarzyna Tarara (V LO w Opolu)

Laureaci  Konkursu otrzymali nagrody rzeczowe ufundowane przez:
Dziekan naszego Wydziału Panią Prof. dr hab. Stanisławę Sokołowską
Przedsiębiorstwa, których właścicielami są Absolwenci naszego Wydziału, w tym:

  • Biuro Rachunkowe Anna Morawiec-Malec
  • @MS Pro Apartamenty Kołobrzeg
  • @ZAGA Fundusze Europejskie

oraz

  • Bank PeKaO S.A.
  • Narodowy Bank Polski

Pytania do testu wiedzy przygotowali pracownicy Wydziału:
Pani dr inż. Dominika Malchar-Michalska
Pani dr Iwona Pisz
Pani dr Edyta Szafranek
Pani dr inż. Magdalena Śliwa

Przebieg całego projektu koordynowali:
Pani dr Aleksandra Dudek
Pan dr Tomasz Sowiński