Zaznacz stronę

4 grudnia 2020 roku podczas plenarnego posiedzenia Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN, dr hab. Agata Zagórowska, prof. UO otrzymała Medal im. Wacława Szuberta.

Medal im. Wacława Szuberta to wyróżnienie za wybitne osiągnięcia w dziedzinie nauk o pracy i polityce społecznej oraz działalność praktyczną z tego zakresu W latach 1999-2015 Medal był przyznawany przez Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN. Od 2016 roku przyznaje go prezes PAN i jest to jedno z ważniejszych wyróżnień nadawanych przez PAN. Podczas uroczystości sylwetkę prof. Wacława Szuberta przybliżył prof. Jan Wojtyła. Przypomniał On o wielkości prof. Wacława Szuberta, Jego wierności wobec przysięgi doktorskiej i olbrzymim wkładzie w rozwój dyscypliny polityka społeczna. Nawiązał także do Jego dorobku naukowego odnoszącego się m.in. do problematyki godności człowieka na rynku pracy czy rozwoju osobowości poprzez pracę. Przypomniał również o Jego wielkiej posłudze akademickiej, dbanie o niezależność naukową, jak i jego relacji mistrz – uczeń wobec swoich współpracowników.

W tym roku laudację na cześć dr hab. Agaty Zagórowskiej, prof. UO wygłosił prof. Eugeniusz Kwiatkowski. Dorobek naukowy Pani Profesor w całym okresie dotychczasowej pracy odnosił się do uwarunkowań rynku pracy od strony ekonomicznej i społecznej, zatrudnienia, roli czynnika ludzkiego z perspektywy procesów demograficznych. Należy podkreśli, że ten kierunek badań jest zgodny z tym, który prowadził patron Medalu. Bogaty dorobek naukowy Pani Profesor jest istotny z perspektywy polityki gospodarczej, badań nad regionem Śląska czy uwarunkowań demograficznych. Podkreślono również zaangażowanie Pani Profesor na rzecz współpracy w zakresie badań naukowych prowadzonych w ramach Sekcji Regionalnych Badań Społecznych KNoPiPS PAN, której to przewodniczy, szczególnie między trzema ośrodkami akademickimi Opola, Katowic i Wrocławia. Pani Profesor jest również aktywna w pracach na rzecz województwa opolskiego. Te i wiele innych argumentów przemówiły za tym, że medal został skierowany w dobre, a przede wszystkim godne ręce.

W dalszej części prof. Stanisław Filipowicz, prezes PAN i przewodniczący Kapituły Medalu im. Wacława Szuberta przystąpił do zatwierdzenia i nadania medalu za wybitne zasługi dla dr hab. Agaty Zagórowskiej, prof. UO.

Po uroczystej części posiedzenia Komitetu Nauk o Polityce Społecznej PAN nastąpiła część merytoryczna. Pani dr hab. Agata Zagórowska, prof. UO wygłosiła referat podsumowujący Jej dotychczasowe badania naukowe, pt. Regionalny i lokalny wymiar starzenia się Śląska.

 

Serdecznie Gratulujemy Pani Profesor

 

opracowano na podstawie: https://instytucja.pan.pl