Zaznacz stronę

Kursy ogólnouczelniane

Semestr zimowy 2020/2021

Studenci którzy nie zapisali się w terminach ustalonych przez uczelnię mogą skorzystać z “ręcznego” dopisania się na kursy. Warunkiem jest zgoda prowadzącego oraz wolne miejsca.

 

Wyklucza się możliwość zmiany oraz rezygnacji z przedmiotu, na który student dokonał zapisu, chyba, że na pisemny wniosek studenta właściwy Dziekan w porozumieniu z koordynatorem kursów zmiennych ogólnouczelnianych postanowi inaczej (wskazane sensowne uzasadnienie).

 

Co należy zrobić aby zapisać się na kurs po terminie zapisu elektronicznego?

  • Należy znaleźć kurs na którym są jeszcze wolne miejsca i uzyskać zgodę prowadzącego o wpisanie na listę.
  • Wysłać informację ze swojego konta w domenie student.uni.opole,.pl wpisując  nr albumu studenta, kierunek studiów, rok studiów, nazwę kursu, prowadzącego kurs.

 

Bezpośrednio do grup zainteresowane osoby dopisuje “ręcznie” koordynator ECTS – Wydział Ekonomiczny:

 

Semestr lato 2019/2020

 

Najczęściej zadawane pytania.

Jak skontaktować się z koordynatorem danej jednostki? Najlepiej wysłać maila:

Wydział Przyrodniczo Techniczny

 

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

 

Wydział Teologiczny

 

Wydział Chemii

 

Wydział Prawa i Administracji

 

Wydział Ekonomiczny

 

Wydział Filologiczny

 

Wydział Historyczno-Pedagogiczny

 

Studium Wychowania Fizycznegoi i Sportu

 

Studium Języków Obcych