Zaznacz stronę

Kursy ogólnouczelniane

Semestr letni 2018/2019

 

Semestr zimowy 2018/2019

Studenci którzy nie zapisali się w terminach ustalonych przez uczelnię mogą skorzystać z “ręcznego” dopisania się na kursy. Warunkiem jest zgoda prowadzącego oraz wolne miejsca.

Co należy zrobić aby zapisać się na kurs po terminie zapisu elektronicznego?

 • Należy znaleźć kurs na którym są jeszcze wolne miejsca i uzyskać zgodę prowadzącego o wpisanie na listę.
 • Wysłać informację ze swojego konta w domenie student.uni.opole,.pl wpisując  nr albumu studenta, kierunek studiów, rok studiów, nazwę kursu, prowadzącego kurs.

 

Bezpośrednio do grup zainteresowane osoby dopisuje “ręcznie” koordynator ECTS – Wydział Ekonomiczny:

 

Najczęściej zadawane pytania.

 

Jak skontaktować się z koordynatorem danej jednostki? Najlepiej wysłać maila:

Wydział Przyrodniczo Techniczny

 • Samodzielna Katedra Ochrony Powierzchni Ziemi- mgr Katarzyna Kochanowska kkochanowska@uni.opole.pl
 • Samodzielna Katedra Biotechnologii i Biologi Molekularnej – dr Sławomir Wierzba slawi@uni.opole.pl
 • Samodzielna Katedra Biosystematyki – mgr Katarzyna Piskorska-Malarska kpiskorska@uni.opole.pl
 • Samodzielna Katedra Inżynierii Procesowej – dr Daniel Janecki zecjan@uni.opole.pl
 • Katedra Technologii – dr Janusz Nowak jnowak@uni.opole.pl

 

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

 • Instytut Fizyki – mgr Agnieszka Wendykier instfiz@uni.opole.pl
 • Instytut Matematyki i Informatyki – mgr inż. Władysław Makuchowski mak@math.uni.opole.pl

 

Wydział Teologiczny

 • ks. dr Wacław Borek wb@uni.opole.pl

 

Wydział Chemii

 • dr inż. Józef Hurek jozef.hurek@uni.opole.pl

 

Wydział Prawa i Administracji

 • mgr Agnieszka Zięcina agra@uni.opole.pl

 

Wydział Ekonomiczny

 

 

Wydział Filologiczny

 • dr hab. Marek Dybizbański, prof.UO marek.dybizbanski@uni.opole.pl

 

Wydział Historyczno-Pedagogiczny

 • Instytut Filozofii – dr hab. Grzegorz Francuz, prof. UO grzegorz.francuz@uni.opole.pl
 • Instytut Sztuki – mgr Krzysztof Kowalski kkowalski@uni.opole.pl
 • Instytut Socjologii – dr Michał Wanke michal.wanke@uni.opole.pl
 • Instytut Psychologii – mgr inż. Janusz Kowal – jkowal@uni.opole.pl
 • Instytut Nauk Pedagogicznych – mgr Bartosz Mazurkiewicz bmazurkiewicz@uni.opole.pl
 • Instytut Politologii – mgr Tomasz Paradowski paradowski@uni.opole.pl
 • Instytut Studiów Edukacyjnych – mgr Adam Konopnicki akonopnicki@uni.opole.pl
 • Instytut Historii mgr Aleksandra Chochel – insthist@uni.opole.pl

 

Studium Wychowania Fizycznegoi i Sportu

 • mgr Mariusz Pająk mpajak@uni.opole.pl

 

Studium Języków Obcych

 • mgr Jerzy Szczerba jszczerba@uni.opole.pl