Zaznacz stronę

W dniach 19-21 kwietnia 2017 dr Agnieszka Krawczyk-Sołtys i dr Agnieszka Tłuczak przebywały w Trenczyńskich Teplicach na Słowacji. Brały czynny udział w 14th International Scientific Conference „Human Resources Management: Current Trends, Challenges, Inspirations” organizowanej przez Faculty of Social and Economic Relations Alexander Dubcek University of Trencin.

W trakcie konferencji przedstawiły referat nt. “THE HUMAN RESOURCES USING EFFICIENCY  IN POLISH PUBLIC HOSPITALS –  SPATIO-TEMPORAL ANALYSIS”, w którym prezentowały fragment wyników badań realizowanych w ramach Centrum Badań nad Zarządzaniem w Ochronie Zdrowia.