Zaznacz stronę

Instytut Nauk o Zarządzaniu i Jakości

Instytut Nauk o Zarządzaniu i Jakości powstał w dniu 1 października 2019 roku w wyniku przekształcenia Wydziału Ekonomicznego UO. W ramach Instytutu funkcjonują dwie Katedry, tj. Katedra Logistyki i Marketingu oraz Katedra Organizacji i Zarządzania. W Instytucie został utworzony również Zespół Badawczy w zakresie Zarządzania Informacją. Zespół Instytutu tworzy piętnastu pracowników naukowych pracujących w dwóch katedrach i zespole badawczym. Funkcję Dyrektora Instytutu pełni dr hab. Sabina Kauf, prof. UO.
Profil naukowo-badawczy Instytutu determinują badania nad zarządzaniem organizacjami, logistyką i łańcuchami dostaw, zarządzania informacją.

 

W celu ograniczania bezpośrednich kontaktów do minimum zaleca się w komunikowaniu wykorzystywanie korespondencji mailowej oraz kontakty telefoniczne.

Dyrektor Instytutu Nauk o Zarządzaniu i Jakości
dr hab. Sabina Kauf, prof. UO

Z-ca Dyrektora Instytutu Nauk o Zarządzaniu i Jakości
dr Anna Mijal

 

Koordynator Kierunków ZARZĄDZANIE, LOGISTYKA
dr inż. Marcin KrzesajSekretariat
mgr Magdalena Wielgoś
telefon: 77 401 69 10
e-mail: instytut_nozij@uni.opole.pl

 

Katedra Organizacji i Zarządzania
Kierownik Katedry: prof. dr hab. Stanisława Sokołowska
dr Anna Mijal
dr hab. Bolesław Goranczewski, prof. UO
dr Laura Płatkowska-Prokopczyk
dr Agnieszka Krawczyk-Sołtys
dr Paweł Szwiec

 

Katedra Logistyki i Marketingu
Kierownik Katedry: dr hab. Sabina Kauf, prof. UO
dr hab. inż. Rafał Matwiejczuk, prof. UO
dr Dorota Potwora
dr Anna Bruska
dr inż. Iwona Pisz
dr Sabina Wyrwich – Płotka
mgr Natalia Boichuk

 

Instytut Nauk o Zarządzaniu i Jakości, Zespół Badawczy w zakresie Zarządzania Informacją
dr hab. inż. Adam Czerwiński, prof. UO
dr inż. Marcin Krzesaj

 

Skład Rady Instytutu:
dr hab., prof. UO Sabina Kauf – Dyrektor Instytutu Przewodniczący Rady Instytutu
dr Anna Mijal – Z-ca Dyrektora Instytutu
dr inż. Marcin Krzesaj – Koordynator kierunków
prof. dr hab. Stanisława Sokołowska
dr hab. inż., prof. UO – Adam Czerwiński
dr hab. inż., prof. UO Rafał Matwiejczuk
dr hab., prof. UO – Bolesław Goranczewski
dr inż. Iwona Pisz