Zaznacz stronę

Instytut Nauk o Zarządzaniu i Jakości

Uniwersytet Opolski - Wydział Ekonomiczny

Instytut Nauk o Zarządzaniu i Jakości powstał w dniu 1 października 2019 roku w wyniku przekształcenia Wydziału Ekonomicznego UO. W ramach Instytutu funkcjonują dwie Katedry, tj. Katedra Logistyki i Marketingu oraz Katedra Organizacji i Zarządzania. W Instytucie został utworzony również Zespół Badawczy w zakresie Zarządzania Informacją. Zespół Instytutu tworzy piętnastu pracowników naukowych pracujących w dwóch katedrach i zespole badawczym. Funkcję Dyrektora Instytutu pełni dr hab. Sabina Kauf, prof. UO.
Profil naukowo-badawczy Instytutu determinują badania nad zarządzaniem organizacjami, logistyką i łańcuchami dostaw, zarządzania informacją.

W celu ograniczania bezpośrednich kontaktów do minimum zaleca się w komunikowaniu wykorzystywanie korespondencji mailowej oraz kontakty telefoniczne.

Dyrektor
Instytutu Nauk o Zarządzaniu i Jakości
prof. dr hab. Sabina Kauf

Z-ca Dyrektora
Instytutu Nauk o Zarządzaniu i Jakości
dr Anna Mijal

Koordynator Kierunków
ZARZĄDZANIE, LOGISTYKA
dr inż. Marcin Krzesaj

Sekretariat
mgr Magdalena Wielgoś
telefon: 77 401 69 10
e-mail: instytut_nozij@uni.opole.pl

Informacje Instytutu:

Skład Rady Instytutu Nauk o Zarządzaniu i Jakości:

prof. dr hab. Sabina Kauf – Dyrektor Instytutu Przewodniczący Rady Instytutu
dr Anna Mijal – Z-ca Dyrektora Instytutu
dr inż. Marcin Krzesaj – Koordynator kierunków
prof. dr hab. Stanisława Sokołowska
dr hab. inż., prof. UO – Adam Czerwiński
dr hab. inż., prof. UO Rafał Matwiejczuk
dr hab., prof. UO – Bolesław Goranczewski
dr inż. Iwona Pisz