Zaznacz stronę

Instytut Nauk o Zarządzaniu i Jakości

W celu ograniczania bezpośrednich kontaktów do minimum zaleca się w komunikowaniu wykorzystywanie korespondencji mailowej oraz kontakty telefoniczne.

 

Dyrektor Instytutu Nauk o Zarządzaniu i Jakości
dr hab. Sabina Kauf, prof. UO
Dyżur: czwartek: 13.00-14.00

 

Z-ca Dyrektora Instytutu Nauk o Zarządzaniu i Jakości
dr inż. Iwona Pisz

Dyżur: środa- godz. 10.00-11.00
piątek – godz. 11.00-11.30

 

Koordynator Kierunków ZARZĄDZANIE, LOGISTYKA
dr Anna MijalSekretariat
mgr Magdalena Wielgoś
telefon: 77 401 69 10
e-mail: instytut_nozij@uni.opole.pl

 

Katedra Organizacji i Zarządzania
Kierownik Katedry: prof. dr hab. Stanisława Sokołowska
dr Anna Mijal
dr hab. Bolesław Goranczewski, prof. UO
dr Laura Płatkowska-Prokopczyk
dr Agnieszka Krawczyk-Sołtys
dr Paweł Szwiec

 

Katedra Logistyki i Marketingu
Kierownik Katedry: dr hab. Sabina Kauf, prof. UO
dr hab. inż. Rafał Matwiejczuk, prof. UO
dr Dorota Potwora
dr Anna Bruska
dr inż. Iwona Pisz
dr Sabina Wyrwich – Płotka
mgr Natalia Boichuk

 

Instytut Nauk o Zarządzaniu i Jakości, Zespół Badawczy w zakresie Zarządzania Informacją
dr hab. inż. Adam Czerwiński, prof. UO
dr inż. Marcin Krzesaj