Zaznacz stronę

Konferencja Naukowa 23 czerwca 2017, Opole

Celem drugiej edycji konferencji jest, tak jak poprzedniej, propagowanie idei tworzenia, rozpowszechniania, udostępniania i wykorzystywania informacji wartościowej o wysokiej jakości w „czystym” środowisku informacyjnym. Jak to podkreślono w podtytule, tematyka drugiej edycji konferencji skupia się na metodach i narzędziach umożliwiających selektywne działania wobec informacji publicznej i prywatnej.

Główną rolą konferencji jest integracja polskiego środowiska naukowego oraz upowszechnianie wyników badań nad wskazanymi problemami w dobie rosnącego znaczenia informacji oraz przemian dokonujących się w gospodarce i społeczeństwie w kierunku gospodarki opartej na wiedzy i społeczeństwa informacyjnego.

Pragniemy nadmienić, że pierwsza edycja konferencji zakończyła się sukcesem naukowym i organizacyjnym. Jej pokłosiem jest monografia wydana w 2016 roku przez Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.

 

ORGANIZATORZY:
Biblioteka Główna Politechniki Opolskiej, Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Opolskiego

KOMITET NAUKOWY:
prof. zw. dr hab. Stanisława Sokołowska – Uniwersytet Opolski
prof. dr hab. inż. Adam Czerwiński – Uniwersytet Opolski
prof. dr hab. Sabina Kauf – Uniwersytet Opolski
prof. dr hab. Ewa Ziemba – Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
prof. zw. dr hab. Stefan Forlicz – Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
dr Colin Hales – Uniwersytet Rzeszowski
prof. dr hab. inż. Maria Kalczyńska – Politechnika Opolska
prof. dr hab. inż. Ewa Kulińska – Politechnika Opolska
prof. zw. dr hab. inż. Tadeusz Łagoda – Politechnika Opolska

Miejsce konferencji:
Politechnika Opolska
Centrum Nauka-Biznes – CeNaBiz
ul. Waryńskiego 4
45-047 Opole

 

więcej informacji >>