Zaznacz stronę

25 października 2017 roku dr hab. Sabina Kauf, prof. UO otrzymała nagrodę w dziedzinie działalności naukowej za monografię pt.  Miasta dla pieszych. Idea czy rzeczywistość napisaną we współautorstwie z prof. Haliną Brdulak (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie) i prof. Jackiem Szołtyskeim (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach).

Nagroda w dziedzinie działalności naukowej Miasta dla pieszych. Idea czy rzeczywistość