Zaznacz stronę

dr Dorota Potwora

stanowisko: adiunkt
adres: 45-058 Opole, ul. Ozimska 46 a
pokój 30
telefon: (77) 40 16 878
e-mail: dpotwora@uni.opole.pl
konsultacje

 

Podstawowe obszary badawcze:

 • Marketing w funkcjonowaniu przedsiębiorstw sektora MŚP

 • Zarządzanie procesami innowacji w sektorze MŚP

 • Uwarunkowania skuteczności strategii rozwoju małych przedsiębiorstw

 • Determinanty, przejawy i skutki orientacji rynkowej a sukces przedsiębiorstwa

 

Prowadzone przedmioty:

 • Funkcjonowanie rynku
 • Marketing w handlu
 • Ekonomika handlu i usług
 • Orientacja rynkowa w przedsiębiorstwie
 • Metody i techniki sprzedaży
 • Marketing usług turystycznych
 • Metody manipulacji w reklamie i sprzedaży
 • Marketing partnerski
 • Usługi logistyczne

 

Pełnione funkcje:

 • Przewodnicząca Wydziałowej Komisji Stypendialnej

Ważniejsze publikacje:

 1. Przesłanki i przejawy integracji logistyki i marketingu, Wydawnictwo WSZiA w Opolu, Uniwersytet Opolski, Opole 2002 (monografia), ss. 313, opracowanie zespoł., współautor (rozdział pierwszy s. 31 – 80)
 2. Determinanty, przejawy i skutki orientacji rynkowej a sukces przedsiębiorstwa, maszynopis rozprawy doktorskiej złożony w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2002.
 3. Nowoczesne przedsiębiorstwo – orientacja na marketing i strategię, Wydawnictwo Instytut Śląski, Opole 2005 – współautorzy: M. Duczmal, W. Potwora, ss. 315.
 4. Global Marketing or Marketing of Globalization? [w:] Globalisation Influences on Local Markets, red. J. Dado, H. Cierna, Poliacikova, Matej Bel University, Banska Bystrica 2006, s. 279-285, (współautor)
 5. Marketing → orientacja rynkowa → proces działania na rynku → ?, [w:] Marketingowe strategie budowania wartości przedsiębiorstwa red. naukowa A. Czubała, Akademia Ekonomiczna, Kraków 2006 s. , s. 335 – 345, (współautor)
 6. Strategia – kluczem do sukcesu rynkowego, [w:] Dylematy teorii i praktyki zarządzania, t. 1, Ekonomiczno-prawne aspekty nowoczesnego zarządzania, pod red. naukową M. Duczmala i T. Pokusy, Polska Akademia Nauk O/Katowice, 2006, s. 64 – 84., (współautor).
 7. Planowanie marketingu w małych i średnich przedsiębiorstwach, [w:] Trendy i tendencje w zarządzaniu MSP, red. naukowa W. Potwora, Wydawnictwo Instytut Śląski, Opole 2006, współautor: W. Potwora
 8. Przedsiębiorstwo – zarządzanie (z) sukcesem: orientacja na marketing i strategię, Polska Akademia Nauk Oddział w Katowicach, WSZiA Opole, 2007, ss. 315. współautorzy: W. Potwora, M. Duczmal;
 9. Systemy i procesy zarządzania logistycznego. Aspekt efektywnościowy, pod redakcją P. Blaika, Uniwersytet Opolski, Opole 2007, współautor rozdziału I: Orientacja rynkowa jako koncepcja integrująca procesy w przedsiębiorstwie, (s. 11 – 40);
 10. Uwarunkowania rozwoju województwa opolskiego w świetle ustaleń badawczych wynikających z realizacji projektu” Kompleksowe badanie zapotrzebowania rynku pracy kadr kwalifikowanych województwa opolskiego w celu dostosowania oferty edukacyjnej i szkoleniowej do jego potrzeb”, współautor: Joanna Żurawska, w: Kompleksowe badanie zapotrzebowania rynku pracy kadr kwalifikowanych województwa opolskiego w celu dostosowania oferty edukacyjnej i szkoleniowej do jego potrzeb– raport końcowy, redakcja naukowa: M. Duczmal, W. Potwora, D. Potwora, Wydawnictwo Instytut Śląski, Opole 2008, s. 108 – 125;
 11. Marketingowe wsparcie działań innowacyjnych i przedsiębiorczych, w: Kreowanie działań innowacyjnych i przedsiębiorczych, Wydawnictwo Instytut Śląski, Opole 2009, s. 152-170;
 12. Strategia skutecznej promocji przedsiębiorczości akademickiej w województwie opolskim, (współautor), Wydawnictwo Instytut Śląski, Opole 2010, ss. 50;
 13. Uwarunkowania skuteczności strategii rozwoju małych przedsiębiorstw – wybrane problemy,[ w:] M. Duczmal, J. Żurawska (red.), Przedsiębiorczość akademicka- nauka i gospodarka, Wydawnictwo Instytut Śląski, Opole 2010, ss. 22;
 14. Proces planowania strategii marketingowej – powrót do źródeł, w: Kompetencje menedżerskie a praktyka zarządzania, red. naukowa: W. Potwora, J. Żurawska, Wydawnictwo Instytut Śląski, Opole, 2011; s. 78- 94;
 15. Od marketingu społecznego do marketingu 3.0 – proces czy zaklinanie rzeczywistości ?, w: Logistyka i inne koncepcje zarządzania w naukach ekonomicznych, pod red. S. Kauf, Uniwersytet Opolski, WSZiA Opole, 2012, s. 213-234;
 16. Potvora D.,  Kinec’ koncepcij, marketingu? Marketing 3.0 čizakljattja real’nosti?, [w:] Social’no-ekonomičnij rozvitok: rol’informacij ta novych technologij. Monografija, red. V. Dučmal, T.P.Nestorenko, T. Pokusa, Berdjans’k 2016, s. 80–105.1,98 arkusza wydawniczego.
 17. Dorota Potwora  , Pojęcie i rodzaje innowacji – dylematy terminologiczne, w; Opolskie Roczniki Ekonomiczne, Wydawnictwo Instytut Śląski (artykuł złożony do druku ), 2016
 18. Dorota Potwora, Pojęcie i rodzaje innowacji – dylematy terminologiczne, w; Opolskie Roczniki Ekonomiczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego ,2017
 19. Dorota Potwora , Innowacje marketingowe w i organizacyjne w praktyce , PAN,Katowice, 2017

Książki:

Innowacje organizacyjne i marketingowe w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw w województwie opolskim, Dorota Potwora, Joanna Żurawska, Wydawnictwo Instytut Śląski, Opole 2014