Zaznacz stronę

W 2020 r. obchodzimy jubileusz 45-lecia kierunków ekonomicznych w Opolu. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu i determinacji środowiska opolskich ekonomistów, w 1975 r. oferta kształcenia w Wyższej Szkole Pedagogicznej została wzbogacona o kierunki ekonomiczne. Przez kolejne lata obserwowano sukcesywny rozwój tych kierunków. Znalazło to odzwierciedlenie w dniu 16 czerwca 1992 r., kiedy to Rada Główna Szkolnictwa Wyższego podjęła uchwałę, na mocy której nastąpiło przekształcenie Instytutu Nauk Ekonomicznych w Wydział Ekonomiczny WSP w Opolu. W kolejnym roku Wydział Ekonomiczny uzyskał prawa do nadawania stopnia doktora nauk ekonomicznych. Zdobycie tych uprawnień było wyrazem uznania dla rozwoju naukowego pracowników wydziału.

Wydział Ekonomiczny stale dostosowuje proces kształcenia studentów do potrzeb rynku pracy. Oferta edukacyjna Wydziału Ekonomicznego w roku akademickim 2020/2021 obejmuje sześć kierunków kształcenia na studiach stacjonarnych i  niestacjonarnych I stopnia (ekonomia, finanse i rachunkowość, logistyka, zarządzanie, turystyka i wypoczynek oraz studia inżynierskie – na kierunku gospodarka przestrzenna) oraz trzy kierunki studiów na studiach II stopnia: ekonomia, finanse i rachunkowość oraz zarządzanie. W grudniu br. złożony zostanie w MNiSW wniosek o uruchomienie studiów II stopnia na kierunku logistyka.

Mury naszego Wydziału opuściły już tysiące absolwentów. Bardzo miło było nam ich gościć na Balu Absolwenta, który zorganizowaliśmy w 2017 r. Dziękujemy im za wsparcie i przychylność.

Wydział tworzy warunki dla rozwoju naukowego, zapewniając pracownikom możliwości prowadzenia badań i publikowania prac naukowych. Stan i obecna pozycja wydziału stwarzają solidną podstawę dla dalszego rozwoju i podnoszenia jego rangi. Ten stan i marzenia o przyszłości zawdzięczamy pracownikom Instytutu Nauk Ekonomicznych, a obecnie Wydziału Ekonomicznego, ich ciężkiej pracy, pasjom, ale też szczególnemu osobistemu zaangażowaniu.