Zaznacz stronę

Zakład Logistyki i Marketingu

Zakład Logistyki i Marketingu

Zakład Logistyki i Marketingu powstał w dniu 1 października 2014 roku w wyniku przekształcenia Katedry Logistyki i Marketingu, która funkcjonowała (początkowo pod nazwą Katedra Marketingu, a od 1996 roku jako Katedra Marketingu i Logistyki) od momentu utworzenia Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Opolskiego w 1992 roku. Założycielem i kierownikiem Katedry Logistyki i Marketingu przez cały okres jej funkcjonowania był prof. zw. dr hab. Piotr Blaik.

Aktualnie w Zakładzie Logistyki i Marketingu zatrudnionych jest 6 osób, w tym:

 • dr hab. Sabina Kauf, prof. UO (Kierownik Zakładu)
 • dr Anna Bruska
 • dr hab. inż. Rafał Matwiejczuk, prof. UO
 • dr inż. Iwona Piszlogo zakładu
 • dr Dorota Potwora
 • dr Sabina Wyrwich – Płotka

Podstawowe kierunki badań naukowych Zakładu
Badania realizowane w Zakładzie, m.in. w ramach kolejnych edycji badań statutowych i badań własnych poszczególnych pracowników Zakładu, koncentrują się wokół kluczowych obszarów problemowych współczesnej logistyki i marketingu, a w szczególności:

 • podstawowych wymiarów współczesnej logistyki i zarządzania logistycznego,
 • logistycznego zarządzania łańcuchem tworzenia wartości,
 • logistycznych determinant zarządzania przedsiębiorstwem,
 • kompetencji logistyki w zarządzaniu przedsiębiorstwem,
 • kształtowania strategii i struktur marketingu w systemie zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem,
 • determinant i przejawów integracji logistyki i marketingu,
 • logistyki i marketingu w zarządzaniu regionem.

Wśród badań przeprowadzonych w ówczesnej Katedrze Logistyki i Marketingu szczególne miejsce zajmuje projekt badawczy (grant) pt. „Logistyczne determinanty zarządzania przedsiębiorstwami”, finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zrealizowany w latach 2009-2011 przez zespół w składzie: Piotr Blaik (kierownik projektu), Anna Bruska, Sabina Kauf oraz Rafał Matwiejczuk. Wyniki szeroko zakrojonych i w znacznej mierze unikalnych na polskim gruncie badań zostały opublikowane m.in. w monografii wydanej przez Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne: P. Blaik, A. Bruska, S. Kauf, R. Matwiejczuk, „Logistyka w systemie zarządzania przedsiębiorstwem. Relacje i kierunki zmian”, PWE, Warszawa 2013.

baner konferencja 8, 9- marca 2017