Zaznacz stronę

„Stażysta z doświadczeniem – staże dla studentów Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Opolskiego”

Jest to pierwszy tego typu projekt realizowany na Wydziale Ekonomicznym UO, który obejmie studentów III roku wszystkich kierunków studiów I stopnia:

 • licencjackich czyli ekonomii, logistyki i zarządzania oraz
 • inżynierskiej gospodarki przestrzennej.

Projekt polega na pełnym wejściu studenta w środowisko zawodowe podczas 1 miesięcznego płatnego stażu odbywającego się w okresie od czerwca do października 2018 r. (I edycja projektu). Podczas 140 godzin stażu realizowanego w ciągu 4 tygodni uczestnik nie tylko nabywa i rozwija umiejętności praktyczne, ale też ma możliwość przemyślenia i przedyskutowania z opiekunem stażu to, czego doświadcza i uczy się w czasie jego trwania.

Staże realizowane są w miejscach, które dają gwarancje ich wysokiej jakości, przede wszystkim oznacza to, że stażyści:

 • włączani są w realne zadania przedsiębiorstwa, a nie wykonują działania i prace pozorne lub porządkowe;
 • mają opiekuna stażu, który wspiera i monitoruje ich pracę;
 • uzyskują informację zwrotną w trakcie podsumowania stażu o swoich osiągnięciach jak też o rzeczach, nad którymi powinni jeszcze popracować;
 • staż stanowi kontynuację i rozwinięcie programu studiów, czyli pomaga budować profesjonalne CV absolwenta studiów danego kierunku.

Projekt z racji swojego nowatorskiego charakteru daje Państwu szereg korzyści:

 • przygotowanie do pracy na stanowiskach związanych ze studiowanym kierunkiem;
 • bezpośredni kontakt z  pracodawcami (opiekunami staży), którzy będą przyglądać się swoim Stażystom, jako potencjalnym pracownikom i dzielić się informacjami na temat ich słabych i mocnych stron;
 • kontakty i rekomendacje do CV Stażystów wynikające z uzyskanej wiedzy i doświadczenia stażowego będą niezwykle cenne w przyszłości i mogą przesądzić o łatwości znalezienia wymarzonego miejsca pracy;
 • możliwość uzyskania dofinansowania do kosztów zakwaterowania i wyżywienia w przypadku realizacji stażu poza miejscem zamieszkania;
 • wsparcie w wyszukaniu odpowiednich miejsc staży, które gwarantują ich wysoką jakość oferowane przez UO w ramach projektu czyli w najmniej obciążający studentów sposób – wszystkie działania przygotowawcze odbywają się “pod jednym dachem”, czyli na Wydziale Ekonomicznym;
 • stypendium stażowe (refundowane), który pozwoli oprócz zdobytego doświadczenia zawodowego poczuć zarazem satysfakcję z zarobionych w ten sposób pieniędzy;
 • przyjazne podejście do uczestników w projekcie – wszystkie działania przewidziane są w podziale na kierunki studiów, pod opieką dedykowanych koordynatorów zadań, dostępnych na co dzień na Wydziale Ekonomicznym. Wraz z p. Kierownik Projektu, dr inż. M. Śliwą będziemy z Państwem w stałym kontakcie i w przypadku wystąpienia różnych trudności będziemy wspierać Państwa w trakcie projektu, tak byście mogli zakończyć go z sukcesem.

Spotkanie rekrutacyjne na temat projektu odbędzie się na Wydziale Ekonomicznym przy ul. Ozimskiej 46 w dn. 13 lutego 2018 r. o godz. 12.00 w sali 23. Wszyscy słuchacze III roku studiów I stopnia z Wydziału Ekonomicznego są gorąco zaproszeni! Więcej informacji na stronie stazeuo.uni.opole.pl

Informacje dodatkowe
Projekt jest jednym z 5 realizowanych równolegle na UO, które uzyskały dofinansowanie w Konkursie nr POWR.03.01.00-IP.08-00-SP2/17, a zarazem jednym ze 196 z całej Polski, jakie uzyskały dofinansowanie NCBiR w tym konkursie. Projekt przygotowany został przez zespół AIP ze wsparciem merytorycznym pracowników Wydziału Ekonomicznego. Kwota dofinansowania zadań projektowych wynosi 554 179,05 zł na ogólny koszt projektu 571 377,50 zł (zgodnie z danymi z listy wniosków ocenionych pozytywnie). Prace nad wnioskiem trwały od lutego do kwietnia 2017 r., do tego jednak należałoby doliczyć czas negocjacji w okresie wakacyjnym (lipiec – sierpień 2017).