Zaznacz stronę

W dniach 3-5 grudnia 2018 roku dr hab. inż. Rafał Matwiejczuk, prof. UO, uczestniczył w Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. 8th Carpathian Logistics Congress, zorgani­zowanej przez Škoda Auto University (Mladá Boleslav, Czechy) oraz Tanger Ltd. (Ostrava, Czechy) w Wellness Hotel Step w Pradze, na której zaprezentował (w formie plakatu konferencyjnego) artykuł pt. Logistics Potentials of Success as the Factors Affecting Firm Perform­ance.

 

Z kolei w dniach 6-7 grudnia 2018 roku dr hab. inż. Rafał Matwiejczuk, prof. UO oraz dr Anna Bruska wzięli udział w XIX Konferencji Naukowej pod hasłem Modelowanie Procesów i Systemów Logistycz­nych, zorganizowanej przez Katedrę Logistyki Uniwersytetu Gdańskiego w Sopocie. Dr hab. inż. Rafał Matwiejczuk, prof. UO wygłosił referat pt. Logistyczne potencjały sukcesu a sukces rynkowy i pozycja konkuren­cyjna przedsiębiorstwa, natomiast dr Anna Bruska zaprezentowała referat w formie plakatu konferencyjnego pt. Blockchain jako czynnik restrukturyzacji systemów i procesów logistycznych.