Zaznacz stronę

Harmonogram Dnia Otwartego, 14.05.2018r. (poniedziałek)

Lp. Godzina i sala Tytuł wykładu / warsztatu Prowadzący
1. 9.00-10.30 Zaprojektuj swoje osiedle! – warsztaty Studenci Koła Naukowego Gospodarki Przestrzennej
(bwiatkowska@uni.opole.pl)
2. 10.00- 10.45 Biznesplan droga do sukcesu – wykład konwersatoryjny dr Jacek Pieczonka
(jpieczonka@uni.opole.pl)
3. 10.00- 10.45 Fundusze inwestycyjne bez tajemnic – warsztaty dr Bartosz Chorkowy
(bchorkowy@uni.opole.pl)
4. 10.45- 11.30 Magazynowanie istotnym procesem w logistyce – wykład Studenci Międzyuczelnianego Koła Naukowego LogPoint
5. 11.00- 12.00 Jak działa Internet? – zajęcia laboratoryjne dr inż. Marcin Krzesaj
(marcin.krzesaj@uni.opole.pl
6. 12.00- 12.45 Zadania ekonomiczne i praktyczne dla ciekawskich – warsztaty dr Andrzej Ostrowski
(ostan@uni.opole.pl)
7. 12.00- 13.00 Gra logistyczna TransEdu – warsztaty dr inż. Iwona Pisz
dr Sabina Wyrwich-Płotka,Międzyuczelniane Koło Naukowe LogPoint
8. 12.00- 13.00 Ekonomiczne kalambury – warsztaty dr Agnieszka Bobrowska
(abobrowska@uni.opole.pl)
9. 13.30- 15.00 Co to jest GIS? Nowoczesne technologie geoinformacyjne – warsztaty dr inż. Barbara Wiatkowska
dr Edyta Szafranek
(bwiatkowska@uni.opole.pl)

ofn 2018