Zaznacz stronę

X KONFERENCJA NAUKOWA MIASTA XXI WIEKU

pod tytułem

KONCEPCJE ORAZ IDEE ROZWOJU I PLANOWANIA MIAST: WYZWANIA – PROJEKTY – MOŻLIWOŚCI

logo_katedryCel konferencji:
Celem konferencji jest wymiana wyników badań i poglądów reprezentowanych przez badaczy oraz przedstawicieli praktyki, zajmujących się problematyką rozwoju miast. Konferencja umożliwia merytoryczną dyskusję na temat ważnych i aktualnych problemów rozwoju miast, w tym identyfikacji wyzwań, zagrożeń, a także prezentacji propozycji rozwiązań w przedmiotowym zakresie. Ważnym celem konferencji jest zwrócenie uwagi na związek nowych koncepcji i podejść badawczych z klasycznymi (starymi) paradygmatami rozwoju miast.

baner-miasta

PROGRAM X KONFERENCJI NAUKOWEJ “MIASTA XXI wieku”

Obszary tematyczne konferencji:

 • Nowe idee czy mody w polityce rozwoju i planowaniu miast? Potrzeby, cele i możliwości kształtowania miast: ekologicznego, oszczędnego, zielonego, zrównoważonego, zwartego, inteligentnego, kreatywnego, etc.;
 • Podejścia: sektorowe a zintegrowane w polityce rozwoju miast;
 • Miasta i ich obszary funkcjonalne jako bieguny rozwoju;
 • Rewitalizacja jako proces przywracania funkcji miejskich;
 • Przeobrażenia funkcjonalno – przestrzenne miast – wizja a rzeczywistość.

Rada programowa konferencji:

 • prof. dr hab. Janusz Słodczyk – przewodniczący
 • prof. dr hab. Adam Jelonek
 • prof. dr hab. Jolanta Jakóbczyk – Gryszkiewicz
 • prof. dr hab. Andrzej Klasik
 • prof. dr hab. Stanisław Korenik
 • prof. dr hab. Jerzy J. Parysek
 • prof. dr Sc. Valentina Pidlisnyuk
 • prof. Klaus Schöller
 • prof. dr hab. Daniela Szymańska
 • prof. dr hab. Alicja Szajnowska – Wysocka

 

Termin konferencji: 14 – 16 maja 2017 rok

 

KOMITET ORGANIZACYJNY:

Kierownik naukowy:
prof. dr hab. Janusz Słodczyk

Sekretarze:
dr Edyta Szafranek
dr Agnieszka Dembicka – Niemiec

Członkowie:
mgr inż. arch. Renata Klimek
dr inż. Magdalena Śliwa
dr inż. Adam Walewander

Sekretariat konferencji
Katedra Geografii Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej
Wydział Ekonomiczny Uniwersytet Opolski
Ul. Ozimska 46 a 45 – 058 Opole
Tel. 77 45 16 899; fax. 77 40 16 901
e–mail: miasta@uni.opole.pl

baner_04

Film reklamowy kierunku Gospodarka przestrzenna – studia inżynierskie
rok produkcji – 2016 roku