Zaznacz stronę

Jest nam bardzo miło poinformować, że praca dyplomowa absolwenta kierunku Gospodarka przestrzenna na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Opolskiego, Pana inż. Łukasza Knopp, otrzymała wyróżnienie w konkursie na najlepszą pracę dyplomową, zorganizowanym przez Towarzystwo Urbanistów Polskich, oddział we Wrocławiu.

Praca inżynierska pt. „Analiza zróżnicowania cen transakcyjnych nieruchomości gruntowych w gminie Łubniany z wykorzystaniem GIS”, została zrealizowana w roku akademickim 2018/2019 pod opieką promotorską Pani dr inż. Barbary Wiatkowskiej z Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej. Recenzję pracy wykonał Pan Prof. dr hab. Janusz Słodczyk, Dyrektor Instytutu.

Konkurs ogłoszony przez Towarzystwo Urbanistów Polskich miał na celu wyłonienie najlepszych prac dyplomowych dotyczących m.in. zagadnień z zakresu zagospodarowania przestrzennego kraju, zrównoważonego rozwoju i ładu przestrzennego, rozwoju gospodarczego, ochrony i tworzenia wartości kulturowych, przyrodniczych i krajobrazowych, a także implementacji technologii GIS, danych przestrzennych udostępnianych przez geoportale oraz referencyjne i tematyczne bazy danych w analizach przestrzennych z zakresu tych zagadnień.

Praca dyplomowa Pana Łukasza Knopp znalazła się wśród prestiżowego grona laureatów. Pierwsze miejsce otrzymała praca obroniona na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej. Kapituła konkursowa przyznała także cztery wyróżnienia pracom dyplomowym, w tym pracy z Wydziału Ekonomicznego UO, obronionym na: Wydziale Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii  Politechniki Wrocławskiej; Wydziale Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej.

Serdecznie gratulujemy Autorowi pracy oraz Promotorowi!