Zaznacz stronę

Wykład gościnny przedstawiciela praktyki nt.: „Organizacja rachunkowości  w sektorze finansów publicznych”.

17 grudnia 2019 r. na Wydziale Ekonomicznym został przeprowadzony wykład przez Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu, Panią mgr Lucynę Hanus, nt.: „Organizacji rachunkowości  w sektorze finansów publicznych”.

Celem wykładu było zaprezentowanie praktycznych aspektów organizacji rachunkowości w sektorze finansów publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Studenci mieli możliwość skonfrontowania teorii z praktyką oraz dokonania aktualizacji obowiązujących przepisów. Wykazali duże zainteresowanie praktycznymi zagadnieniami tematycznymi. Prelegentka w sposób ciekawy i zrozumiały prezentowała problemy dotyczące organizacji rachunkowości w jednostkach samorządu terytorialnego i nadzoru nad ich gospodarką finansową. Wskazywała na najczęściej stwierdzane nieprawidłowości w tym zakresie.

 

Spotkanie zorganizowała dr Teresa Maszczak