Zaznacz stronę

W dniu 31 października 2013 r. w Opolu Władze Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Opolskiego podpisały porozumienie partnerskie o wieloletniej współpracy z III Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej-Curie w Opolu.
Wydział Ekonomiczny reprezentowała Pani Dziekan – prof. zw. dr hab. Stanisława Sokołowska, a III Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej-Curie Pani Dyrektor – mgr Joanna Raźniewska.