Zaznacz stronę

VII KONFERENCJA NAUKOWA – MIASTA XXI WIEKU

W dniach 22-24 maja 2011 roku odbyła się w Izbicku VII Konferencja Naukowa Miasta XXI – Gospodarowanie przestrzenią i gospodarowanie w przestrzeni współczesnego miasta, organizowana przez Katedrę Geografii Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Wydziału Ekonomicznego UO oraz Wyższą Szkołę Zarządzania i Administracji w Opolu.

W tegorocznej konferencji wyniki swoich badań zaprezentowali przedstawiciele wielu ośrodków akademickich w Polsce, takich jak: Wrocław, Jelenia Góra, Poznań, Łódź, Katowice, Kraków, Lublin, Opole oraz przedstawiciele uczelni zagranicznych z Niemiec, Ukrainy i Słowacji.

Liczne grono badaczy naukowych takich dziedzin jak: ekonomia, geografia, socjologia, urbanistyka, planowanie przestrzenne dokonała w trakcie konferencji twórczej wymiany myśli i doświadczeń w zakresie problematyki konferencji.

Głównym celem realizowanym podczas obrad konferencji była identyfikacja, systematyzacja, wyjaśnienie oraz upowszechnienie wiedzy dotyczącej gospodarowania przestrzenią i gospodarowania w przestrzeni miast, w świetle uwarunkowań i wyzwań, przed którymi stoją miasta w XXI wieku. Szczególna uwaga została skierowana na analizę następujących zagadnień:

  1. funkcje i aktywności budujące gospodarkę współczesnego miasta,
    projektowanie przestrzeni miast wobec nowych potrzeb społeczeństwa i gospodarki,
    możliwości wdrażania rozwoju zrównoważonego miast w urbanizującej się przestrzeni.

Przygotowane przez uczestników konferencji tematy wystąpień (w liczbie 57) wpisały się w wymienione zagadnienia badawcze. Ich prezentacja i dyskusja toczyła się podczas sesji plenarnych oraz obrad w problemowych sekcjach tematycznych, takich jak: wyzwania i bariery projektowania przestrzeni miast, kierunki rozwoju dużych ośrodków miejskich, kierunki rozwoju systemów transportowych w miastach, uwarunkowania rozwoju małych ośrodków miejskich oraz problemy społeczne w rozwoju miast. Dodatkowo przygotowana została sesja posterowa, w której swoje prace badawcze prezentowali między innymi młodzi pracownicy nauki oraz studenci.

Rezultatem konferencji jest wypracowanie stanowiska, dzięki któremu będziemy potrafili tworzyć warunki dla lepszego wykorzystania potencjału polskich ośrodków miejskich oraz włączać je w proces konkurowania z najważniejszymi ośrodkami w Europie i na świecie.

Konferencja została objęta patronatem honorowym przez Pana Ryszarda Zembaczyńskiego – Prezydenta Miasta Opole oraz Pana Józefa Szebestę – Marszałka Województwa Opolskiego.

Komitet organizacyjny:
dr Monika Paradowska
mgr inż. arch. Jarosław Oglęcki
mgr inż. Sebastian Marcinkowski