Zaznacz stronę

Terminarz Egzaminów Dyplomowych 2023/2024
studia stacjonarne i niestacjonarne wszystkich kierunków

I termin egzaminów dyplomowych

Terminy Działania
26.06.2024 r. Ostateczny termin przekazania przez Promotora do Dziekanatu planowanych terminów egzaminów dyplomowych
7 dni przed wyznaczonym terminem egzaminu dyplomowego Zatwierdzanie przez Promotora prac w systemie APD
7 dni przed wyznaczonym terminem egzaminu dyplomowego Złożenie przez Promotora do Dziekanatu listy osób dopuszczonych do egzaminów dyplomowych
co najmniej 3 dni robocze przed wyznaczonym terminem egzaminu dyplomowego Przygotowanie przez Promotora i Recenzenta recenzji
w systemie APD
10.07 – 22.07.2024 r. Egzaminy dyplomowe na studiach stacjonarnych
i niestacjonarnych

 

II termin egzaminów dyplomowych

Terminy Działania
7 dni przed wyznaczonym terminem egzaminu dyplomowego Zatwierdzanie przez Promotora prac w systemie APD
7 dni przed wyznaczonym terminem egzaminu dyplomowego Złożenie przez Promotora do Dziekanatu listy osób dopuszczonych do egzaminów dyplomowych
co najmniej 3 dni robocze przed wyznaczonym terminem egzaminu dyplomowego Przygotowanie przez Promotora i Recenzenta recenzji
w systemie APD
10.09, 19.09, 27.09.2024 r. Egzaminy dyplomowe na studiach stacjonarnych
i niestacjonarnych