Zaznacz stronę

Rejestracja żetonowa na egzaminy w sesji letniej 2024 i lektoraty na semestr zimowy 2024/2025
STUDIA STACJONARNE I stopnia

SJO zaprasza wszystkich studentów do zapoznania się z warunkami i regulaminem rejestracji na lektoraty na semestr zimowy oraz rejestracji na egzaminy z języków obcych w sesji letniej. Informacje na ten temat na podstronie: Rejestracja elektroniczna dla studentów (www.usosweb.uni.opole.pl, zakładka: Instrukcje)

Do czasu rejestracji prosimy sprawdzić swój login oraz stan posiadanych żetonów.

Terminy rejestracji:
1. na lektoraty
10.06. – 16.06.2024r. – dla studentów II i III roku (którzy do tej pory nie rozpoczęli lektoratu)
17.06. – 23.06.2024r. – dla studentów I roku
do 12.07.2024r. – zatwierdzenie rejestracji

2. Rejestracja na egzaminy w sesji letniej: 10.06. – 23.06.2024r.

UWAGA!
Przy rejestracji prosimy o zwrócenie uwagi na opis grupy, do której studenci zamierzają się zarejestrować; grupa PRZEPIS EGZAMINU jest wyłącznie dla studentów uprawnionych do przepisu egzaminu z innych studiów bądź uczelni;
grupa PRZEPIS EGZAMINU (Z CERTYFIKATEM) jest dla studentów, którzy posiadają stosowny certyfikat B2 uprawniający do zaliczenia egzaminu na podstawie „Certyfikatu” (lista certyfikatów na www.sjo.uni.opole.pl) .
W obu wypadkach należy również przedstawić dokument koordynatorowi sekcji i zarejestrować się na inny język, by zaliczyć 120 godz. lektoratu na dowolnym poziomie na ocenę (bez egzaminu).
Konsekwencją błędnej rejestracji z winy studenta jest utrata żetonu.

 

Rejestracja nieżetonowa na lektoraty B2+ z językiem specjalistycznym na semestr zimowy 2024/2025
STUDIA STACJONARNE II STOPNIA

SJO zaprasza wszystkich studentów studiów II stopnia do zapoznania się z warunkami i regulaminem rejestracji na lektoraty na semestr zimowy.
Informacje na ten temat na podstronie: Rejestracja elektroniczna dla studentów
(www.usosweb.uni.opole.pl, zakładka: Instrukcje)

Do czasu rejestracji prosimy sprawdzić swój login.

Termin rejestracji:
10.06.–23.06.2024r.
12.07.2024r. – zatwierdzenie rejestracji

Przy rejestracji prosimy o zwrócenie uwagi na opis grupy, do której zamierzają się Państwo zarejestrować.

Grupy z opisem:
– “Przepis lektoratu” NIE ODBYWAJĄ ZAJĘĆ i są przeznaczone wyłącznie dla studentów posiadających UPRAWNIENIA do przepisu lektoratu, tzn.zaliczony lektorat na poziomie B2+ z językiem specjalistycznym, np. Język angielski dla psychologów.