Zaznacz stronę

W relacjach między krajami Unii Europejskiej a Federacja Rosyjską obserwujemy w ostatnich latach postępujący spadek wzajemnego zaufania. Dzieje się tak, chociaż obie strony często podkreślają konieczność poprawienia wzajemnych relacji.

Temu też celowi służyć miała międzynarodowa konferencja pt. Economic and Financial Aspects of East-West Relations in Europe. Odbyła się ona w dniach 19-22 października 2016 r., a jej wiodącymi  obszarami były problemy ekonomiczno-finansowe pomiędzy Wschodem i Zachodem Europy. Wiele uwagi poświęcono również perspektywom nowego strategicznego podejścia do relacji między Unią Europejska a Federacja Rosyjską. Analizowano konsekwencje napięć politycznych dla relacji gospodarczych i finansowych.  Zastanawiano się także nad prognozami na przyszłość.

Konferencja ta ułatwiła wymianę informacji między uczonymi z Polski, Niemiec i Federacji Rosyjskiej. Temu spotkaniu przyświecało kilka celów naukowych:

  • Przedstawienie finansowych aspektów relacji Wschód-Zachów (Financial Aspects of East-West Relations in Europe),
  • Wskazanie konsekwencji ekonomicznych dotychczasowych relacji między międzynarodowymi graczami rynkowymi (Economic Aspects of East-West Relations in Europe),
  • Ukazanie podstawowych tendencji społeczno-gospodarczych (Current Issues of Economics).

Konferencja była pokłosiem trójstronnej współpracy naukowej między Wydziałem Ekonomicznym Uniwersytetu Opolskiego, Wydziałem Społeczno-Ekonomicznym Uniwersytetu  Poczdamie oraz Finansowego Uniwersytetu Rządu Federacji Rosyjskiej (Financial University Under the Government of the Russian Federation) w Moskwie i Państwowego Uniwersytetu Ekonomicznego (St. Petersburg State University of Economics) w St. Petersburgu. Językiem oficjalnym konferencji były języki angielski i niemiecki.