Zaznacz stronę

Erasmus+  Blended Intensive Programms (BIP) 2023/2024

Zapraszamy ambitnych i pełnych pasji studentów do udziału w naszym międzynarodowym projekcie studenckim! To niepowtarzalna okazja do zdobycia nowych umiejętności, poszerzenia horyzontów i nawiązania międzynarodowych kontaktów.

Nazwa projektu: Sustainability of tourism destination / Zrównoważony rozwój destynacji turystycznych

Cel projektu: Projekt skupia się na badaniach dotyczących turystyki zrównoważonej, czyli rodzaju turystyki, która polega na poszanowaniu wartości przyrodniczych, kulturowych
i społecznych obszarów turystycznych, respektowaniu i ochronie zasobów naturalnych, szacunku dla tradycji społeczności lokalnych przy równoczesnym wykorzystaniu możliwości jakie daje turystyka dla rozwoju gospodarczego regionu.

Projekt będzie realizowany we współpracy z trzema krajami: Niemcy, Czechy i Polska. Badanie będzie opierać się na korzystaniu z platformy booking.com jako głównego źródła danych. Głównym celem projektu jest analiza wybranych regionów w każdym z tych krajów
i przygotowanie prezentacji, w której przedstawione zostaną wyniki badań. Badania będą przeprowadzane przez studentów.

Charakter współpracy:  Erasmus+ BIP realizowany jest w dwóch formach:  uczestnictwo on-line, warsztaty, wykłady w kraju partnerskim.

Termin wizyty w Niemczech (Zittau): 04.12.2023 -08.12.2023

Termin rekrutacji oraz składania dokumentów: 11-30 września 2023 r.

Współpraca międzynarodowa będzie odbywać się pomiędzy Uniwersytet Nauk Stosowanych Zittau/Görlitz oraz Uniwersytet Techniczny w Libercu, Wydział Ekonomii.

Program:

 • Prezentacja wyników “Booking.com-Analiza” i omówienie wyników
 • “Speeddating”: Jak ważny jest dla Ciebie zrównoważony rozwój podczas podróży?
 • Warsztaty w grupach: Zrównoważony rozwój wybranych firm turystycznych w Görlitz i praca nad kryteriami oceny rzeczywistej sytuacji
 • Wycieczka po kampusie
 • Wspólne zajęcia rekreacyjne, np. łucznictwo, zwiedzanie browaru itp.
 • Wizyta i wywiady z wybranymi wybranymi firmami turystycznymi w Görlitz, Ocena wyników,
 • Studium przypadku Jezior Łużyckich (Lausitzer Seenland)
 • Wizyta i wywiady z wybranymi wybranymi firmami turystycznymi w Görlitz

 

Inne informacje:

 • projekt jest kierowany do studentów kierunków „Gospodarki przestrzennej”
 • warunkiem jest porozumiewanie się w języku angielskim na poziomie B1
 • studenci pracują z trenerami w trzech międzynarodowych grupach 15-osobowych.
 • studenci w sposób autonomiczny będą zdobywać wiedzę oraz rozwijać umiejętności
  i kompetencje społeczne w grupie zróżnicowanej językowo i kulturowo, a więc wnoszącej różny kapitał społeczny, przy wsparciu moderatora i trenera.

 

Link do stron:

 

Do pobrania WNIOSEK WYJAZDOWY ERASMUS+  |  APPLICATION FORM ERASMUS+

 

Wypełniony wniosek proszę przesyłać na adres e-mail: wojciech.duranowski@uni.opole.pl