Zaznacz stronę

mgr Paulina Broll – Winkler

stanowisko: wykładowca
adres: 45-058 Opole, ul. Ozimska 46 a
pokój 17
telefon: (77) 40 16 894
e-mail: paulina.broll@uni.opole.pl

Wykształcenie / stopnie i tytuły naukowe: wyższe ekonomiczne (spec. gospodarka finansowa i rachunkowość przedsiębiorstwa) / mgr

Prowadzone przedmioty:

  • Podstawy rachunkowości
  • Rachunkowość finansowa
  • Rachunkowość finansowa II
  • Rachunkowość komputerowa
  • Sprawozdania finansowe i ich analiza
  • Rachunkowość małych i średnich przedsiębiorstw
  • Biznesplan