Zaznacz stronę

VI Polish Conference of Young Researchers „Contemporary challenges for sustainable production and consumption” VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Współczesne wyzwania zrównoważonej produkcji i konsumpcji”

W ramach kontynuacji
Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej “Chcę być zrównoważony!”
oraz
International Conference on Current Issues of Sustainable Development
Studenckie Koło Naukowe Zrównoważonego Rozwoju oikos Opole
Katedra Geografii Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej
oraz Zakład Teorii Ekonomii
przy Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Opolskiego
zorganizowały
Ogólnopolską Konferencję Naukową
„Współczesne wyzwania zrównoważonej produkcji i konsumpcji”
Międzynarodową Konferencję Naukową
„Transition to sustainable production and consumption systems in a globalising world”

Organizatorzy:
Katedra Geografii Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej
Zakład Teorii Ekonomii
Studenckie Koło Naukowe
Zrównoważonego Rozwoju oikos Opole
Hochschule Zittau/Goerlitz (Germany) and Selçuk University (Turkey)
Faculty of Social Sciences, Siauliai University (Lithuania)
Faculty of Natural Resources, Matej Bel University (Slovakia)
Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University (Ukraine)
in co-operation with
The Polish Association of Environmental and Natural Resource Economists

Data:
16-17 marca 2015 r.

Współczesne trendy rozwojowe prowadzą do pogarszania jakości środowiska i nadmiernego wykorzystywania zasobów naturalnych, a jednocześnie wyzwanie stanowią różnorodne problemy w wymiarze społecznym oraz ekonomicznym. W dużej mierze wynika to z niezrównoważonych systemów konsumpcji i produkcji na całym świecie. Konieczność poszukiwania, opracowywania i wdrażania nowych rozwiązań o różnym charakterze oraz w różnych sferach zdaje się być bezdyskusyjna. Celem konferencji jest stworzenie forum służącego prezentacji wyników badań, wymiany poglądów i doświadczeń, a także dyskusji dotyczącej podstaw, uwarunkowań oraz wyzwań związanych ze zrównoważonym rozwojem.

Cele szczegółowe konferencji obejmują dyskusję i analizę następujących zagadnień:

  • energetyka na świecie a zrównoważony rozwój,
  • zrównoważone aspekty globalnej sprawiedliwości,
  • wyzwania w kształtowaniu zrównoważonych wzorców konsumpcyjnych – rola młodych pokoleń,
  • rozwój technologii dla zrównoważonej konsumpcji i produkcji,
  • sharing economy jako podstawa nowych relacji międzyludzkich i postaw konsumpcyjnych,
  • organizacje sieciowe a budowanie więzi społecznych,
  • kształtowanie się wydatków konsumpcyjnych w dążeniu do zrównoważonego rozwoju.

Konferencja w zamierzeniu powinna dać odpowiedź na jedno z najważniejszych pytań: czy wysiłki i działania na rzecz zrównoważonego rozwoju w rzeczywistości zapewnią jego podtrzymywalność?

RADA NAUKOWA:
Prof. Bernd Delakowitz (Hochschule Zittau/Görlitz, Germany)
Prof. Fehmi Karasioðlu (Selçuk University, Turkey)
Prof. Mariusz Kistowski (Gdañsk University, Poland)
Dr. hab. Karol Kociszewski (Wrocław University of Economics, Poland)
Prof. Walter Leal Filho (HAWH, Hamburg, Germany)
Prof. Krzysztof Malik (Opole University of Technology, Poland)
Prof. Joost Platje (Wroclaw School of Banking, Poland) – chairman
Prof. Leszek Preisner (AGH University of Science and Technology, Krakow, Poland)
Prof. Janusz Słodczyk (Opole University, Poland)
Prof. Ralph Wrobel (West Saxon University of Applied Science, Germany)
Prof. Valentina Pidlisnyuk (Matej Bel University, Slovakia)
Prof. Diana Cibulskiene (Siauliai University, Lithuania)
Dr Olga Janikowska (Katowice School of Economics, Poland)
Dr Bartosz Bartniczak (Wroclaw University of Economics, Poland)
Dr Michał Ptak (Wroclaw University of Economics, Poland)
Dr Bartosz Fortuński (Opole University, Poland)
Dr Monika Paradowska (Opole University, Poland)

RADA MŁODYCH NAUKOWCÓW:
dr Agnieszka Dembicka-Niemiec (Uniwersytet Opolski)
mgr Mateusz Musiał (Uniwersytet Opolski)
mgr Krzysztof Ćwieląg (Uniwersytet Opolski)
mgr Paweł Drynda

KOMITET ORGANIZACYJNY:
dr Bartosz Fortuński (UO, Opole)
mgr Mateusz Musiał (UO, Opole)
dr Monika Paradowska (UO, Opole)
mgr Agnieszka Dembicka-Niemiec (UO, Opole)
mgr inż. Sebastian Marcinkowski (UO, Opole)
dr Robert Poskart (UO, Opole)
prof. Joost Platje (WSB, Wrocław)
prof. Janusz Słodczyk (UO, Opole)
DI Markus Will (Hochschule Zittau/Görlitz)
Dorota Foryś (oikos Opole, UO)
Regina Brzózka (oikos Opole, UO)