Zaznacz stronę

Sixteenth International Conference on Current Issues of Sustainable Development “Generations for generations – priorities of sustainable development yesterday, today and tomorrow”

W dniach 25-26 kwietnia 2016 roku Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Opolskiego zorganizował Szesnastą Międzynarodową Konferencję z cyklu „Current Issues of Sustainable Development”, której tematem przewodnim było „Generations for generations – priorities of sustainable development yesterday, today and tomorrow (pl.: Pokolenia pokoleniom – priorytety zrównoważonego rozwoju wczoraj, dziś i jutro)”.
Przy organizacji Konferencji współuczestniczyli Uniwersytet Nauk Stosowanych w Zittau/Goerlitz (Hochschule Zittau/Goerlitz, Niemcy), Uniwersytet w Selçuk (Selçuk University, Turcja), Wydział Nauk Społecznych, Humanistycznych i Sztuki Uniwersytetu Szawelskiego (Faculty of Social Sciences, Humanities and Arts, Siauliai University, Litwa), Wydział Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Jana Ewangelisty Purkyne w Uściu nad Łabą (Faculty of the Environment, Purkyně University, Czechy), Narodowy Uniwersytet Nauk o Życiu i Przyrodniczych (National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Ukraina) oraz Polskie Stowarzyszenie Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych.
Międzynarodowy charakter Konferencji został wyraźnie uwydatniony dzięki uczestnictwu gości z Niemiec, Turcji, Litwy, Kazachstanu, Nigerii, Gruzji oraz Hiszpanii. Głównymi organizatorami byli dr Monika Paradowska, dr Bartosz Fortuński oraz prof. Janusz Słodczyk, wspomagani przez sekretarzy konferencji mgr Mateusza Musiała i dr Agnieszkę Dembicką, jak również członków Studenckiego Koła Naukowego Zrównoważonego Rozwoju oikos Opole.

Do głównych zagadnień poruszanych w trakcie Konferencji należały kwestie odpowiedzialności, jaką każde pokolenie posiada względem swoich następców – odpowiedzialności w pierwszym rzędzie za jakość środowiska, ale też za kształtowanie otoczenia społeczno-gospodarczego.
Bardzo ważny element konferencji stanowiły zarówno wystąpienia poszczególnych uczestników, jak i burzliwe dyskusje. Poszczególne sesje były prowadzone pod przewodnictwem moderatorów – dr Eckharda Burkatzkiego (International Institute (IHI) Zittau, Niemcy), prof. Joosta (Johannesa) Platje (WSB we Wrocławiu, Polska), Dc. inż. Markusa Willa (Hochschule Zittau/Görlitz, Niemcy), prof. Karola Konciszewskiego (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Polska) i dr Mathiasa Peyera (University of Potsdam, Niemcy).

Siedemnasta Międzynarodowa Konferencja z cyklu „Current Issues of Sustainable Development”planowana jest na 24-25 kwietnia 2017 roku, a gośćmi specjalnymi będą m.in. prof. Peter Schmuck(Göttingen University, Niemcy), Levan Pangani (Prezydent oikos International) oraz David Berger(Leipzig University, Niemcy).