Zaznacz stronę

Seminarium Komisji Nauk Rolniczych PAN Oddział w Katowicach

W dniu 24 września na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Opolskiego odbyło się Seminarium Komisji Nauk Rolniczych PAN Oddział w Katowicach. W spotkaniu uczestniczyło 30 osób. Byli to przedstawiciele następujących środowisk naukowo-badawczych, naukowo-wdrożeniowych i doradczych: Zakład Ichtiobiologii i Gospodarki Rybackiej PAN w Gołyszu, Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki Państwowego Instytutu Badawczego w Grodźcu Śląskim, Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Głubczycach, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, Politechnika Opolska, Uniwersytet Opolski.
Seminarium ma charakter cykliczny. Działania organizacyjne związane z funkcjonowaniem Komisji i jej konferencjami prowadzone są przez pracowników Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Opolskiego. Przewodniczącą Komisji Nauk Rolniczych PAN jest prof. dr hab. Stanisława Sokołowska.

Uczestnicy Seminarium pożegnali zmarłego 2 sierpnia 2013 r. Profesora Józefa Makowieckiego, członka Komisji, który przez kilka kadencji pełnił funkcję jej przewodniczącego. Wspomnienie o zmarłym Profesorze wygłosiła prof. S. Sokołowska.

Na seminarium zaprezentowano ogółem 20 referatów. W wystąpieniach dotyczących zrównoważonej gospodarki stawowej omawiano ekologiczne i ekonomiczne zagadnienia hodowli ryb słodkowodnych. Odpowiedzialność rolnictwa za efektywne wykorzystanie zasobów pokazano na przykładzie agrobiogazowni w Kostkowicach. Taką funkcję może pełnić również kompostowanie rozproszone jako narzędzie zrównoważonego gospodarowania odpadami biodegradowalnymi. Wiele prezentowanych projektów badawczych dotyczyło ochrony środowiska w rolnictwie i leśnictwie. Na obszarach wiejskich występują ekosystemy nie związane z rolnictwem, na które zwrócono uwagę omawiając rolę polderów odrzańskich, czy też zanieczyszczeń gleb i roślinności przydrożnej. Podnoszono kwestię optymalizacji upraw rzepaku ozimego i pszenicy ozimej w zależności od postępu biologicznego i agrotechniki.

W bloku poświęconym ekonomicznym problemom rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich przedstawiono m.in. nowe narzędzia identyfikacji modeli konsumpcji na przykładzie gospodarstw domowych rolników, zagadnienia ekonometrycznego modelowania wahań koniunktury w rolnictwie polskim, dochodowości gospodarstw rolnych według systemu FADN, kredytowania działalności rolniczej w dobie kryzysu, aktywności społeczno-zawodowej kobiet na obszarach wiejskich. Zaprezentowano także nowe projekty badawcze.

Sesja seminaryjna miała charakter panelowy. W dyskusji potwierdzono znaczenie realizowanych badań dla zrównoważonej, „inteligentnej” specjalizacji rolnictwa i obszarów wiejskich oraz możliwość ich wykorzystania w realizacji regionalnych strategii rozwoju obszarów wiejskich.

dr Anna Bisaga