Zaznacz stronę

Polska po 10 latach członkostwa w Unii Europejskiej z perspektywy rynku pracy Śląska

W dniu 6 maja 2014 roku w Auli Błękitnej Uniwersytetu Opolskiego odbyła się Ogólnopolska Konferencja naukowa nt Polska po 10 latach członkostwa w Unii Europejskiej z perspektywy rynku pracy Śląska. Organizatorami konferencji byli: Zakład Studiów Strategicznych i Polityki Społeczno-Ekonomicznej Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Opolskiego oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu. Konferencję honorowym patronatem objęli Marszałek Województwa Opolskiego, Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Opolskiego oraz Komisja Nauk Prawnych i Ekonomicznych oddział Polskiej Akademii Nauk w Katowicach.

W konferencji uczestniczyli naukowcy z takich ośrodków jak: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Uniwersytet Śląski, Politechnika Opolska, Instytut Śląski w Opolu, Uniwersytet Opolski, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Opolu. Ponad to konferencję zaszczycili tacy goście i prelegenci jak: Posłanka do Parlamentu Europejskiego mgr Danuta Jazłowiecka, przedstawiciele Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu, przedstawiciele Urzędu Statystycznego we Wrocławiu i Opolu, przedstawiciele Konsorcjum ACCENDO z Czech. W sumie w konferencji uczestniczyło ponad 100 osób.

Podczas konferencji wygłoszono 12 referatów, które dotyczyły m.in. przemian gospodarczych oraz demograficznych na Śląsku Opolskim w ciągu ostatniej dekady, rynku pracy regionu Śląska oraz kwestii osób niepełnosprawnych.

Treści wszystkich wystąpień, a także nadesłanych licznie referatów, oraz wyniki ciekawej i twórczej dyskusji, jaka miała miejsce podczas konferencji będą przedstawione w planowanej na drugą połowę roku 2014 publikacji pokonferencyjnej.

mgr Justyna Socińska
Zakład Studiów Strategicznych i Polityki Społeczno-Ekonomicznej