Zaznacz stronę

Ogólnopolska konferencja naukowa „Związki wieku z rynkiem pracy. Wiek 50+ szansą czy zagrożeniem?”

Ogólnopolska konferencja naukowa „Związki wieku z rynkiem pracy. Wiek 50+ szansą czy zagrożeniem?”

Pod patronatem:
JM Rektora UO Prof. dr hab. Stanisława Sławomira Nicieji
Polskiej Akademii Nauk Oddziału w Katowicach

Konferencja była podsumowaniem dorobku projektu badawczego Opolskie Obserwatorium Rynku Pracy III realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ze środków Europejskiego Funduszu społecznego, w szczególności segmentu projektu poświęconego problematyce zmian demograficznych zachodzących w regionie i ich konsekwencjom. W celu uzyskania wartości dodanej, badania zrealizowane w ramach projektu skonfrontowano z pokrewną tematycznie działalnością naukową Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Opolskiego oraz Urzędu Statystycznego w Opolu. Celem konferencji była wymiana doświadczeń, wypracowanie wniosków i ustaleń istotnych z uwagi na niezwykle ważki problem aktywności zawodowej osób w wieku 50+.
Problem ten, choć ściśle związany z rynkiem pracy, dotyczy także innych aspektów szeroko rozumianej polityki społecznej, a także zagadnień związanych z gospodarowaniem kapitałem ludzkim i społecznym tej kategorii pracowników.

 

Rada programowa:
Prof. UO dr hab. Agata Zagórowska – Przewodnicząca
Prof. dr hab. Janusz Słodczyk, Prorektor ds. Nauki i Finansów Uniwersytetu Opolskiego
Prof. dr hab. Stanisława Sokołowska, Dziekan Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Opolskiego
Prof. dr hab. Dorota Kotlorz, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Prof. dr hab. Robert Rauziński, PIN Instytut Śląski w Opolu
Prof. dr hab. Zbigniew Mikołajewicz, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Opolu
Prof. UE dr hab. inż. Zofia Hasińska, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Dr Maria Bucka, Uniwersytet Opolski
Mgr Jacek Suski, Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu
Mgr Janina Kuźmicka, Dyrektor Urzędu Statystycznego w Opolu

 

Komitet Organizacyjny:
Mgr Katarzyna Rybak, Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu
Mgr Krzysztof Duraj, Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu
Dr Maciej Filipowicz, Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu
Mgr Wojciech Goleński, Uniwersytet Opolski