Zaznacz stronę

OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA Społeczne, ekonomiczne i przestrzenne wyzwania oraz cele polityki ekonomicznej w warunkach światowego kryzysu gospodarczego

W dniach 18-20 września 2013 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego odbyła się coroczna ogólnopolska Konferencja naukowa Katedr i Zakładów Polityki Gospodarczej, Społecznej i Regionalnej nt. SPOŁECZNE, EKONOMICZNE I PRZESTRZENNE WYZWANIA I CELE POLITYKI ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO W WARUNKACH ŚWIATOWEGO KRYZYSU.

Organizatorami konferencji byli Zakład Studiów Strategicznych i Polityki Społeczno-Ekonomicznej Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Opolskiego, Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Opolu oraz Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego. Konferencję honorowym patronatem objęli Marszałek Województwa Opolskiego Józef Sebesta oraz Prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego prof. dr hab. Elżbieta Mączyńska.

W konferencji uczestniczyli naukowcy z akademickich i uniwersyteckich ośrodków całego kraju, przedstawiciele praktyki gospodarczej, jak również jednostek samorządu terytorialnego naszego województwa. Bezpośrednie i systemowe źródła, przebieg i skutki globalnego kryzysu, działania antykryzysowe w Polsce i na świecie, kierunki strategicznej polityki rozwoju w Polsce i Europie, społeczno-demograficzne wyzwania dla strategii rozwoju kraju i regionów oraz szereg innych zagadnień związanych z regionalnymi, lokalnymi i sektorowymi aspektami polityki rozwoju Polski były przedmiotem licznych nadesłanych referatów z których tylko część wygłoszono podczas trzydniowych obrad.

Treści wszystkich referatów jak również wyniki ciekawej i twórczej dyskusji, jaka miała miejsce podczas konferencji będą przedstawione w planowanej publikacji pokonferencyjnej. Kolejna konferencja Katedr i Zakładów Polityki Gospodarczej , Społecznej i Regionalnej odbędzie się w 2014 roku w Poznaniu.

mgr Justyna Socińska