Zaznacz stronę

Ogólnopolska Konferencja Naukową „INFORMACJA – DOBRO PUBLICZNE CZY PRYWATNE?”

Organizatorzy:
Zakład Ekonomiki Informacji Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Opolskiego oraz Biblioteka Główna Politechniki Opolskiej

Problematyka konferencji:
• Ekonomiczne, społeczne i prawne aspekty tworzenia, rozpowszechniania, udostępniania i wykorzystywania informacji publicznej oraz prywatnej.
• Rola bibliotek w tworzeniu, klasyfikowaniu, rozpowszechnianiu i udostępnianiu informacji.
• Ocena jakości i wartości informacji w systemach informacyjnych w Internecie.
• Wyzwania dla bezpieczeństwa i ochrony informacji oraz wiedzy w Internecie.
• Wyzwania dla ekologii informacji w Internecie.
• Rynki informacji.

KOMITET NAUKOWY
prof. zw. dr hab. Stanisława Sokołowska – Dziekan Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Opolskiego
prof. zw. dr hab. inż. Janusz Pospolita – Prorektor ds. nauki Politechniki Opolskiej
prof. zw. dr hab. Stefan Forlicz – Rektor Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu
dr hab. Sabina Kauf, prof. UO – Prodziekan ds. nauki i współpracy z zagranicą Uniwersytetu Opolskiego
prof. dr hab. inż. Ewa Kulińska – Kierownik Katedry Logistyki Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki Politechniki Opolskiej
prof. dr hab. Ewa Ziemba – Kierownik Samodzielnego Zakładu Informatyki Gospodarczej Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
dr hab. Adam Czerwiński, prof. UO – Kierownik Zakładu Ekonomiki Informacji Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Opolskiego

KOMITET ORGANIZACYJNY
mgr Anna Jańdziak – Politechnika Opolska – SEKRETARZ KONFERENCJI
dr inż. Marcin Krzesaj – Uniwersytet Opolski
mgr inż. Bożena Budrewicz – Politechnika Opolska
mgr Joanna Sprycha – Politechnika Opolska
mgr inż. Katarzyna Murek – Politechnika Opolska
mgr Karina Fedynyszyn – Politechnika Opolska

 

strona WWW konferencji: http://bizal.bg.po.opole.pl/www/po8.html