Zaznacz stronę

Ogólnopolska konferencja naukowa „Edukacja młodzieży a rynek pracy”

Pod patronatem:
JM Rektora UO prof. dr hab. Stanisława Sławomira Nicieji
Polskiej Akademii Nauk Oddziału w Katowicach

17 maja 2016 r. Opole
Uniwersytet Opolski Aula Błękitna Collegium Maius (pl. Kopernika 11A).

Organizatorzy:
Zakład Studiów Strategicznych i Polityki Społeczno-Ekonomicznej,
Wydział Ekonomiczny, Uniwersytet Opolski

Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu w ramach realizowanego projektu
“Trafne gwarancje dla młodzieży”.
Urząd Statystyczny w Opolu

Rada programowa:
prof. UO dr hab. Agata Zagórowska – Przewodnicząca
prof. dr hab. Janusz Słodczyk,Prorektor ds. Nauki i Finansów Uniwersytetu Opolskiego
prof. dr hab. Stanisława Sokołowska, Dziekan Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Opolskiego
prof. dr hab. Dorota Kotlorz, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
prof. dr hab. Robert Rauziński, PIN Instytut Śląski w Opolu
prof. dr hab. Zbigniew Mikołajewicz, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Opolu
prof. UE dr hab. inż. Zofia Hasińska, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
dr Maria Bucka, Uniwersytet Opolski
mgr Jacek Suski, Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu
mgr Janina Kuźmicka, Dyrektor Urzędu Statystycznego w Opolu

Komitet Organizacyjny:
dr inż. Dominika Malchar-Michalska, Uniwersytet Opolski
mgr Katarzyna Rybak, Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu
mgr Wojciech Goleński, Uniwersytet Opolski

Celem konferencji była analiza i ocena przygotowania edukacyjnego młodzieży do wejścia na rynek pracy. Zagadnienie to może być analizowane m.in. poprzez pryzmat następujących kwestii: prekariat i prekaryjność warunków zatrudnienia, grupa młodych określanych mianem NEET (Not in Employment, EducationororTraning), underemployment oraz overqualification (nieadekwatnie zatrudnieni) i biedni pracujący (workingpoor) z równoczesnym wskazaniem możliwości ograniczenia zasygnalizowanych problemów, a tym samym poprawy sytuacji życiowej grup znajdujących się w niekorzystnej sytuacji poprzez działania edukacyjne i organizacyjne w obrębie rynku pracy Śląska.
plakat