Zaznacz stronę

Międzynarodowa konferencja naukowa „Development and Administration of Border Areas of the Czech Republic and Poland. Support for Sustainable Development”

W dniach 21-22 września 2016r. odbyła się miedzynarodowa konferencja naukowa nt: „Development and Administration of Border Areas of the Czech Republic and Poland. Support for Sustainable Development” organizowana przez Departament Ekonomii Publicznej Wydziału Ekonomicznego VSB – Technical University of Ostrava pod patronatem Prezydenta Miasta Ostravy, reprezentowanego przez Vice Prezydenta ds. Budżetu i Finansów dr hab. Ivetę Voznakovą.

Do Rady Programowej konferencji zostało zaproszonych trzech pracowników Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Opolskiego: prof. dr hab. Stanisława Sokołowska, dr hab. Iveta Voznakova, prof. UO i dr Agnieszka Krawczyk-Sołtys.

Wydział reprezentowali pracownicy Wydziału Ekonomicznego z różnych katedr i zakładów:
1. prof. dr hab. Stanisława Sokołowska,
2. dr hab. Iveta Voznakova, prof. UO,
3. dr hab. Krystyna Hanusik, prof. UO,
4. dr hab. Urszula Łangowska-Szczęśniak, prof. UO,
5. dr hab. Agata Zagórowska, prof. UO,
6. dr Agnieszka Krawczyk-Sołtys,
7. dr Agnieszka Bobrowska,
8. dr Agnieszka Tłuczak,
9. dr Dominika Malchar-Michalska,
10. dr Maria Bucka,
11. dr Anna Bisaga,
12. dr Laura Płatkowska-Prokopczyk,
13. dr Anna Mijal,
14. mgr Mateusz Musiał,
15. mgr Wojciech Goleński.

W trakcie konferencji swoje artykuły prezentowali:
1. dr Agnieszka Bobrowska, mgr Mateusz Musiał „Changes in Standard of Living in the EU Member States between 2005 and 2012, with Particular Emphasis on Poland and the Czech Republic”,
2. mgr Wojciech Goleński „Effectiveness and Efficiency of Social Economy Organizations”,
3. prof. dr hab. Stanisława Sokołowska, dr Anna Bisaga „Agri-food Clusters as an Opportunity for Development of Border Rural Areas”,
4. dr Agnieszka Krawczyk-Sołtys „Geriatric Care Resources in Poland and the Czech Republic – Comparative Analysis”,
5. dr Agnieszka Tłuczak „The Differences in the Structure of Agricultural Production in Poland and Czech Republic”.

Artykuły wszystkich uczestników konferencji, po uzyskaniu pozytywnych recenzji, zostaną opublikowane w materiałach pokonferencyjnych wydanych przez VSB – Technical University of Ostrava.

Uczestnicy konferencji zwiedzali również obszar Dolnych Vitkowic, gdzie na terenie byłej huty mieści się Centrum Technologiczne.