Zaznacz stronę

IX KONFERENCJA NAUKOWA MIASTA XXI WIEKU

IX KONFERENCJA NAUKOWA MIASTA XXI WIEKU
pod tytułem
SPÓJNOŚĆ I EFEKTYWNOŚĆ PROGRAMOWANIA ORAZ PLANOWANIA ROZWOJU OBSZARÓW MIEJSKICH W WYMIARZE TERYTORIALNYM

Celem konferencji była kontynuacja wymiany poglądów i doświadczeń dotyczących problematyki rozwoju miast i obszarów zurbanizowanych. Dyskusja naukowa ukierunkowana została na kwestie związane z współcześnie ważnym zagadnieniem jakim jest spójność programowania rozwoju społeczno-gospodarczego i przestrzennego obszarów miejskich w wymiarze terytorialnym. Podstawą do prowadzonych rozważań były wyniki badań naukowych oraz doświadczenia praktyki gospodarowania i zarządzania obszarami miejskimi.

Obszary tematyczne:

 • Kształtowanie miejskich ośrodków wzrostu oraz powiązań funkcjonalnych w urbanizującej się przestrzeni;
 • Rewitalizacja obszarów miejskich oraz zagospodarowanie terenów zdegradowanych;
 • Realizacja idei współczesnego miasta: zrównoważonego, zielonego, inteligentnego;
 • Planowanie i projektowanie miasta zwartego oraz miejskich obszarów funkcjonalnych;
 • Instrumenty i mechanizmy polityki miejskiej w skali lokalnej, subregionalnej i krajowej;

Rada programowa konferencji

 • prof. dr hab. Janusz Słodczyk – przewodniczący
 • prof. dr hab. Adam Jelonek
 • prof. dr hab. Jolanta Jakóbczyk – Gryszkiewicz
 • prof. dr hab. Andrzej Klasik
 • prof. dr hab. Stanisław Korenik
 • prof. dr hab. Jerzy J. Parysek
 • prof. dr Sc. Valentina Pidlisnyuk
 • prof. Klaus Schöller
 • prof. dr hab. Daniela Szymaoska
 • prof. dr hab. Alicja Szajnowska – Wysocka

Komitet organizacyjny:

 • dr Edyta Szafranek
 • dr Agnieszka Dembicka – Niemiec
 • dr inż. Adam Walewander