Zaznacz stronę

IV Ogólnopolska konferencja naukowa, na temat: „WIEŚ I ROLNICTWO W PROCESIE ZMIAN”

KATEDRA ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU OPOLSKIEGO oraz KOMISJA NAUK ROLNICZYCH POLSKIEJ AKADEMII NAUK ODDZIAŁ W KATOWICACH w dniach 05- 06 czerwca 2012 r. w KAMIENIU ŚLĄSKIM zorganizowała IV OGÓLNOPOLSKĄ KONFERENCJĘ NAUKOWĄ  „WIEŚ I ROLNICTWO W PROCESIE ZMIAN”.

Głównym celem konferencji była dyskusja nad zmianami ekonomicznymi, organizacyjnymi i społecznymi w rolnictwie i na obszarach wiejskich.  

RADA PROGRAMOWA
Przewodnicząca:
Prof. Stanisława Sokołowska
Uniwersytet Opolski
Komisja Nauk Rolniczych PAN Oddział w Katowicach

Prof. Andrzej Czyżewski
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Prof. Krystyna Hanusik
Uniwersytet Opolski
Komisja Nauk Rolniczych PAN Oddział w Katowicach

Prof. Irena Kociszewska
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Komisja Nauk Rolniczych PAN Oddział w Katowicach

Prof. Antoni Kożuch
Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych
im. T. Kościuszki we Wrocławiu

Prof. Elżbieta Psyk- Piotrowska
Uniwersytet Łódzki
Prof. Walenty Poczta
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Prof. Karol Węglarzy
Instytut Zootechniki PIB w Krakowie
ZD IZ PIB Grodziec Śląski
Komisja Nauk Rolniczych PAN Oddział w Katowicach