Zaznacz stronę

IV OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA „Konsumpcja w procesie rozwoju społeczno-ekonomicznego”

IV OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA „Konsumpcja w procesie rozwoju społeczno-ekonomicznego” Opole, 26-27 września 2016 r.

Organizatorzy:

 • Uniwersytet Opolski, Wydział Ekonomiczny
 • Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Oddział w Opolu

CELE konferencji:

 • identyfikacja i wyjaśnienie przyczyn zmian poziomu konsumpcji na tle rozwoju społeczno – gospodarczego współczesnych systemów ekonomicznych;
 • upowszechnienie faktów dotyczących wpływu zachowań konsumenckich podmiotów rynkowych na kształtowanie poziomu życia ludności oraz jakości kapitału ludzkiego;
 • wskazanie ewentualnych możliwości rozwiązania problemu wykluczenia społecznego oraz rozwiązań wspomagających procesy wyrównywania szans;
 • przedstawienie problemów związanych z finansowaniem procesu konsumpcji;
 • określenie marketingowych uwarunkowań decyzji i zachowań konsumentów na rynku.

Powyższe cele główne zostaną osiągnięte poprzez realizację następujących CELÓW CZĄSTKOWYCH:

 • integracja środowiska pracowników naukowych zainteresowanych ekonomią oraz funkcjonowaniem gospodarki w różnych jej płaszczyznach, w szczególności zagadnieniami związanymi z konsumpcją, poziomem życia i rozwojem gospodarczym;
 • wymiana wyników badań i poglądów między przedstawicielami polskich ośrodków naukowych, samorządów lokalnych i regionalnych oraz studentów kierunków ekonomicznych;
 • pogłębienie wiedzy na temat zjawisk oraz procesów społecznych i ekonomicznych związanych z realizowanym poziomem konsumpcji, mających wpływ na osiągany przez społeczeństwo poziom życia i dobrobytu, a także kształtujących jakość kapitału ludzkiego;
 • wspieranie procesów naukowych oraz dydaktycznych poprzez uczestnictwo i zaangażowanie w pracach organizacyjnych młodych pracowników naukowo – dydaktycznych oraz studentów.

 

Sesje tematyczne:

 • Konsumpcja jako warunek dobrobytu gospodarstw domowych
 • Zmiany poziomu konsumpcji a wahania koniunktury
 • Konsumpcja jako czynnik rozwoju kapitału ludzkiego
 • Problemy pomiaru dobrobytu gospodarstw domowych
 • Konsumpcja, poziom życia a dobrobyt – ujęcie makroekonomiczne
 • Finansowe aspekty konsumpcji gospodarstw domowych
 • Zachowania konsumentów na rynku
 • Marketingowe uwarunkowania decyzji konsumenckich

RADA PROGRAMOWA
Przewodnicząca:

 • Prof. dr hab. Krystyna Hanusik
  (Uniwersytet Opolski)

Członkowie:

 • Prof. dr hab. Elżbieta Adamowicz
  (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
 • Prof. dr hab. Ewa Bogacka-Kisiel
  (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
 • Prof. dr hab. Małgorzata Bombol
  (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
 • Prof. dr hab. Bożena Borkowska
  (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
 • Prof. dr hab. Czesław Bywalec
  (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
 • Prof. dr hab. Anna Dąbrowska
  (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
 • Prof. dr hab. Mirosława Janoś – Kresło
  (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
 • Prof. dr hab. Sabina Kauf
  (Uniwersytet Opolski)
 • Prof. dr hab. Danuta Kopycińska
  (Uniwersytet Szczeciński)
 • Prof. dr hab. Alicja Kusińska
 • Prof. dr hab. Urszula Łangowska – Szczęśniak
  (Uniwersytet Opolski)
 • Prof. dr hab. Zbigniew Mikołajewicz
  (Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Oddział w Opolu)
 • Prof. dr hab. Anna Olejniczuk-Merta
  (Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur)
 • Prof. dr hab. Teresa Słaby
  (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)