Zaznacz stronę

III Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu „Konsumpcja w procesie rozwoju społeczno – ekonomicznego”

W dniach 24-25 września 2014 r. odbyła się III Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu„Konsumpcja w procesie rozwoju społeczno – ekonomicznego”.
Tematem przewodnim tegorocznej Konferencji była ocena zmian wielkości, struktury i zróżnicowania poziomu konsumpcji gospodarstw domowych w Polsce i na świecie, jakie dokonały się w ostatnim 10-leciu od momentu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, a także nowe trendy w badaniach nad wciąż aktualną problematyką konsumpcji.
Mieliśmy zaszczyt gościć przedstawicieli wiodących ośrodków naukowych z Warszawy, Krakowa, Szczecina, Lublina, Zielonej Góry, Łodzi, Katowic oraz przedstawicieli lokalnej administracji publicznej.