Zaznacz stronę

1st International Conference on Sustainable Business and Transitions for Sustainable Development

W dniach 10-14.10.2012 dr Prof. UO Joost Platje przebywał jako współorganizator oraz uczestnik na międzynarodowej konferencji naukowej pt. „1st International Conference on Sustainable Business and Transitions for Sustainable Development” w Konyi (Turcja).
Konferencja była współorganizowana przez Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Opolskiego wraz z Selcuk University, który jest partnerem naszej uczelni.

Poza wystąpieniem oraz wygłoszeniem referatu podczas konferencji, a także aktywnym uczestnictwem w obradach konferencyjnych, pobyt w Konyi zaowocował szeregiem korzyści związanych z poszerzaniem współpracy naukowej pomiędzy uniwersytetami. W pierwszym rzędzie przeprowadzono rozmowy z władzami Selcuk University na temat kierunków dalszej współpracy. Nawiązano również kontakty z przedstawicielami Plymouth State University (USA) oraz Izmir University (Turcja) w celu umocnienia Rady Naukowej organizowanej corocznie przez Wydział Ekonomiczny UO anglojęzycznej konferencji z cyklu „Current Issues of Sustainable Development”

Referaty wygłoszone na konferencji zostały opublikowane w publikacji konferencyjnej (pt. Conference Book – 1st International Conference on Sustainable Business and Transitions for Sustainable Development; wyd. Selcuk University oraz Uniwersytet Opolski). Z kolei komitet naukowy konferencji wyselekcjonował 10 referatów do ewentualnej publikacji w wydawanym przez Wydział Ekonomiczny UO anglojęzycznym czasopiśmie naukowym Economic and Environmental Studies.

prof. U.O. dr Joost Platje