Zaznacz stronę

Instrukcje do USOSWeb

Do pracy w USOSweb, e-studia (platforma) i pozostałych usługach najlepiej korzystać z przeglądarki FireFox lub Google Chrome. W innych przeglądarkach mogą nie działać potrzebne wtyczki ograniczając funkcjonalność usług.

 

APD
Instrukcje dla promotorów, recenzentów i studentów dot. archiwizacji prac w APD.
Zgodnie z zarządzeniem nr 7/2015 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie zasad archiwizacji prac dyplomowych (magisterskich, licencjackich i inżynierskich) w Uniwersytecie Opolskim dołączamy instrukcję dla promotorów, recenzentów i studentów.

 

OSA
System antyplagiatowy
jest jedynie instrumentem, który może pomóc w stwierdzeniu, czy pracę należy uznać za plagiat (w całości lub w części).
Na podstawie danych z systemu możemy jednoznacznie stwierdzić, że praca jest plagiatem – jeżeli PRWC (wskaźnik podobieństwa dwóch dokumentów przyjmujący wartości od 0 do 100) jest równe 100, to oznacza, że praca została w 100% skopiowana. W innych przypadkach promotor wspomagając się m.in. analizą identycznych fragmentów (zwanych w raporcie frazami) musi zdecydować, czy są to np. uzasadnione cytaty czy jest to plagiat.
System antyplagiatowy nie jest w stanie wykryć wszystkich rodzajów plagiatów, np. prac przetłumaczonych z innych języków na język polski.