Zaznacz stronę

Granty, staże

Program HORYZONT 2020: granty, stypendia zagraniczne, staże, praca w projektach dla osób na każdym etapie kariery naukowej. Szczegóły na stronie Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE w zakładce „KARIERA I MOBILNOŚĆ”
  • Wśród badań przeprowadzonych w Katedrze Logistyki i Marketingu szczególne miejsce zajmuje projekt badawczy (grant) pt. „Logistyczne determinanty zarządzania przedsiębiorstwami”, finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zrealizowany w latach 2009-2011 przez zespół w składzie: prof. zw. dr hab. Piotr Blaik (kierownik projektu), dr Anna Bruska, dr hab. Sabina Kauf, prof. UO oraz dr inż. Rafał Matwiejczuk. Wyniki szeroko zakrojonych i w znacznej mierze unikalnych na polskim gruncie badań zostały opublikowane m.in. w monografii wydanej przez Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne (P. Blaik, A. Bruska, S. Kauf, R. Matwiejczuk, „Logistyka w systemie zarządzania przedsiębiorstwem. Relacje i kierunki zmian”, PWE, Warszawa 2013).
  • Rada Młodych Naukowców przygotowała PORADNIK „Jak napisać wniosek o finansowanie badań naukowych”
  • Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przygotowało Przewodnik po stypendiach, konkursach i programach dla młodych naukowców, który dostarcza najważniejszych informacji o dostępnych formach wsparcia dla naukowców przed doktoratem, zaraz po doktoracie oraz dla zespołów badawczych. W przewodniku dla młodych naukowców zawarte zostały wskazówki dotyczące m.in. sposobu aplikowania i wykorzystania funduszy.
  • Centrum Europejskie Natolin (GEN) informuje, ze w ramach współpracy z Europejskim Instytutem Uniwersyteckim we Florencji (EIU] dotyczącej projektu ,,Laboratorium Badawcze EIU” ogłasza konkurs na badania w zakresie problematyki integracji europejskiej w następujących dziedzinach: prawo, ekonomia, nauki społeczne i polityczne. Badania, trwające co najmniej miesiąc, mogą być prowadzone w Bibliotece EIU we Florencji od 15 czerwca do 7 sierpnia 2013 r.
  • BADANIA LETNIE W EUROPEJSKIM INSTYTUCIE UNIWERSYTECKIM WE FLORENCJI w 2013r. Granty finansowane 53 przez Centrum Europejskie Natolin w ramach projektu ,,Laboratorium Badawcze EUI”
  • Warunki uczestnictwa w konkursie >>