Zaznacz stronę

dr Zbigniew Witczak

Stanowisko: adiunkt
Adres: 45-058 Opole, ul. Ozimska 46a
Pokój 18
e-mail: zbigniew.witczak@uni.opole.pl

 

Prowadzone przedmioty:

  • Bankowość i ubezpieczenia
  • Zarządzanie instytucjami kredytowymi
  • Zrównoważone finanse
  • Pełnione funkcje.
  • Ważniejsze publikacje

 

Publikacje:

  • Witczak Z., Działalność gospodarcza i uposażenie klasztoru kanoników regularnych w Żaganiu do początku XVI wieku, Opole 2023.
  • Smus T., Wilk A., Witczak Z., Operacje bezgotówkowe w sektorze prywatnym generowane przez petentów wybranych biur pośrednictwa pracy działających na terenie Opolszczyzny, [w:] Kierunki i determinanty przemian konsumpcji. Aktualne problemy, red. U. Łangowska-Szczęśniak, A. Bobrowska, Opole 2013, s. 191-199.
  • Witczak Z., Stan badań nad klasztorem kanoników regularnych w Żaganiu w średniowieczu, „Studia Zachodnie”, 21, 2019, s. 9-26.
  • Witczak Z., The Relocation of the Canons Regular Monastery in Żagań as an Element in the Reform of Interior Life, „Folia Historica Cracoviensia”, 25, 2019, z 1, s. 215-236.
  • Witczak Z., Pieniądze, władza, pozycja czy ambicja? Przyczyny konfliktu księcia Jana I z opatem kanoników regularnych w Żaganiu Henrykiem Leslavem w pierwszej połowie XV wieku, [w:] Zazdrość, nienawiść, gniew w przestrzeni historycznej, red. N. Majoch, J. pieczara, Kraków 2020, s. 95-116.