Zaznacz stronę

dr Mariola Willmann

stanowisko: starszy wykładowca
adres: 45-058 Opole, ul. Ozimska 46 a
pokój 17
telefon: (77) 40 16 887
e-mail: mariola.willmann@gmail.com

 

Wykształcenie / stopnie i tytuły naukowe:

 • Doktor ekonomii o specjalności finanse, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu – 2007 r.

 • Magister inżynier ekonomiki i organizacji przemysłu chemicznego, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu – 1994r.

Podstawowe obszary badawcze:

 • Ryzyko kredytowe

 • Kredyty hipoteczne

 • Finansowanie gospodarstw domowych

Prowadzone przedmioty:

 • Bankowość

 • Zarządzanie bankiem

 • Ryzyko bankowe

 • Rachunkowość instytucji finansowych

 • Ubezpieczenia

 • Ubezpieczenia gospodarcze

 • Ubezpieczenia w teorii i praktyce

 

Ważniejsze publikacje:

Klienci instytucji kredytowych i tworzona dla nich wartość, w: Zarządzanie instytucjami kredytowymi, red. Gospodarowicz A., Nosowski A., CH BECK, Warszawa 2012

Narzędzia gospodarowania pieniądzem w gospodarstwie domowy , w: Usługi finansowe w zarządzaniu finansami gospodarstw domowych, red. Bogacka-Kisiel E., Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2011

Selected Residential Mortgage Loan Risk Factors and Their Impact on Household Stability in Poland, w: Nauki o Finansach Financial Sciences 1 (6), Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 184, red. Bogacka-Kisiel E., Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2011