Zaznacz stronę

adres: 45-058 Opole, ul. Ozimska 46a
pokój 17
telefon: 77 40 16 887
e-mail: karina.kaczmarczykbrol@uni.opole.pl

ORCID ID

Wykształcenie:

2018 – Doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu – na podstawie rozprawy doktorskiej pt. Kierunki zamawiane jako instrument zmian w kształceniu na poziomie wyższym w Polsce

 

Podstawowe obszary badawcze:

  • Polityka rynku pracy
  • Polityka edukacyjna
  • Sytuacja zawodowa absolwentów uczelni wyższych
  • Finanse osobiste

 

Prowadzone przedmioty:

  • Finanse
  • Podstawy finansów
  • Finanse w gospodarce przestrzennej

 

Ważniejsze publikacje:

R. Jończy, K. Kaczmarczyk-Brol, D. Socha, P. Śleszyński, Nierejestrowane wyludnienie i sytuacja na lokalnym rynku pracy na tle procesów rozwojowych powiatu nyskiego, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2021

K. Kaczmarczyk-Brol, Program kierunków zamawianych jako próba dopasowania struktury kształcenia do potrzeb rynku pracy, [w:] Procesy migracyjne w południowo-zachodniej Polsce w kontekście sytuacji na rynku pracy. Wybrane zagadnienia, Wrocław 2020

K. Kaczmarczyk, Demograficzne uwarunkowania szkolnictwa wyższego w Polsce, [w:] Społeczeństwo i zmiana, red. O. Kowalczyk, A. Kubów, W. Wątroba, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2016

K. Kaczmarczyk, Studia na kierunkach społecznych a przygotowanie studentów do wejścia na rynek pracy (na przykładzie studentów socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego), [w:] Wyzwania rynku edukacyjnego wobec rynku pracy – wymiary lokalne, regionalne i ponadregionalne, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, red. B. Wiśniewska-Paź, Wrocław 2015

K. Kaczmarczyk, Zmiany w szkolnictwie wyższym w Polsce I ich wpływ na sytuację osób z wyższym wykształceniem na rynku pracy, [w:] Współczesny rynek pracy. Zatrudnienie I bezrobocie w XXI wieku, red. M. Makuch, Wyd. CEdu, Wrocłąw 2014

K. Kaczmarczyk, System edukacyjny w Japonii i jego wpływ na sytuację zawodową absolwentów, [w:] Zarządzanie i Edukacja, nr 97, 2014

K. Kaczmarczyk, Rola aktywnych instrumentów polityki rynku pracy w przeciwdziałaniu bezrobociu młodzieży (na przykładzie województwa dolnośląskiego), [w:] Nauki Społeczne, 2(6) 2012, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2012

 

K. Kaczmarczyk-Brol, Program kierunków zamawianych jako próba dopasowania struktury kształcenia do potrzeb rynku pracy, [w:] Procesy migracyjne w południowo-zachodniej Polsce w kontekście sytuacji na rynku pracy. Wybrane zagadnienia, Wrocław 2020

 

K. Kaczmarczyk, Demograficzne uwarunkowania szkolnictwa wyższego w Polsce, [w:] Społeczeństwo i zmiana, red. O. Kowalczyk, A. Kubów, W. Wątroba, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2016

 

K. Kaczmarczyk, Studia na kierunkach społecznych a przygotowanie studentów do wejścia na rynek pracy (na przykładzie studentów socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego), [w:] Wyzwania rynku edukacyjnego wobec rynku pracy – wymiary lokalne, regionalne i ponadregionalne, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, red. B. Wiśniewska-Paź, Wrocław 2015

 

K. Kaczmarczyk, Zmiany w szkolnictwie wyższym w Polsce I ich wpływ na sytuację osób z wyższym wykształceniem na rynku pracy, [w:] Współczesny rynek pracy. Zatrudnienie I bezrobocie w XXI wieku, red. M. Makuch, Wyd. CEdu, Wrocłąw 2014

 

K. Kaczmarczyk, System edukacyjny w Japonii i jego wpływ na sytuację zawodową absolwentów, [w:] Zarządzanie i Edukacja, nr 97, 2014

 

K. Kaczmarczyk, Rola aktywnych instrumentów polityki rynku pracy w przeciwdziałaniu bezrobociu młodzieży (na przykładzie województwa dolnośląskiego), [w:] Nauki Społeczne, 2(6) 2012, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2012