Zaznacz stronę

dr hab. Łukasz Mach, prof. UO

stanowisko: profesor Uniwersytetu Opolskiego
adres: 45-058 Opole, ul. Ozimska 46a
pokój 21
telefon: (77) —
e-mail: lmach@uni.opole.pl

Google Scholar
Scopus ID: 56273105800
ResearchGate
ORCID ID: 0000-0002-8200-4261

 

Podstawowe obszary badawcze:

  • Zastosowanie metod ilościowych w ekonomii
  • Prognozowanie zjawisk ekonomicznych
  • Analiza lokalnych rynków nieruchomości
  • Analiza danych rynkowych i marketingowych

 

Prowadzone przedmioty:

  • Ekonometria

  • Analiza ekonometryczna zjawisk i procesów mikroekonomicznych

 

Pełnione funkcje:

  • Kierownik Katedry Ekonometrii i Metod Ilościowych

 

Ważniejsze publikacje:

Frącz P., Dąbrowski I., Wotzka D., Zmarzły D., Mach Ł.: Identification of Differences in the Seasonality of the Developer and Individual Housing Market as a Basis for Its Sustainable Development, Buildings, Stamats Buildings Media, Inc., vol. 13, nr 2, 2023, s. 1-14, DOI:10.3390/buildings13020316

Rudnik K., Hnydiuk-Stefan A., Kucińska-Landwójtowicz A., Mach Ł.: Forecasting Day-Ahead Carbon Price by Modelling Its Determinants Using the PCA-Based Approach, Energies, vol. 15, 2022, s. 1-23, DOI:10.3390/en15218057

Bedrunka K., Mach Ł., Kuczuk A., Bohdan A.: Identification and analysis of structural fund support mitigating the effects of the COVID-19 pandemic in the EU—A case study of health unit funding, Energies, vol. 14, nr 16, 2021, s. 1-15, DOI:10.3390/en14164976

Kuświk A., Mach Ł., Mikołajczyk Ł., Drymluch M.: The influence of characteristics of estate developer’s apartments on the chance of selling them, Bank i Kredyt, vol. 52, nr 2, 2021, s. 167-190

Mach Ł., Bedrunka K., Kuczuk A., Szewczuk-Stępień M.: Effect of Structural Funds on Housing Market Sustainability Development—Correlation, Regression and Wavelet Coherence Analysis , Risks, vol. 9, nr 10, 2021, s. 1-17, DOI:10.3390/risks9100182

Mach Ł., Zmarzły D., Dąbrowski I., Frącz P.: Identification and parametrization of polycyclicity in the primary housing market, Journal of Housing and the Built Environment, vol. 36, nr 4, 2021, s. 1699-1712, DOI:10.1007/s10901-020-09817-6

Mach Ł., Bedrunka K., Dąbrowski I., Frącz P.: The Relationship between ROP Funds and Sustainable Development—A Case Study for Poland, Energies, vol. 14, nr 9, 2021, s. 1-19, DOI:10.3390/en14092677

Mach Ł.: Prices of Accommodation Rental as Functioning on The Basis of a Sharing Economy in The Capitals of CEE States, Argumenta Oeconomica, nr 2(45), 2020, s. 141-162, DOI:10.15611/aoe.2020.2.06

Mach Ł.: Measuring and assessing the impact of the global economic crisis on European real property market, Journal of Business Economics and Management, vol. 20, nr 6, 2019, s. 1189-1209, DOI:10.3846/jbem.2019.11234

Rokita-Poskart D., Mach Ł.: Selected Meso-Economic Consequences of the Changing Number of Students in Academic Towns and Cities (A Case Study of Poland) , Sustainability, vol. 11, nr 7, 2019, s. 1-15, DOI:10.3390/su11071901

Mach Ł.: The Assessment of Development Potential for Voivodship Capital Cities in the Aspect of Local Housing Markets, Barometr Regionalny, vol. 16, nr 4, 2018

Mach Ł.: Wybrane aspekty wielkopolskiego rynku najmu jednego dnia, Modern Management Review, vol. 23, nr 3, 2018, s. 171-182, DOI:10.7862/rz.2018.mmr.32

Mach Ł., Rącka I.: An analysis of the impact and influence of the global economic crisis on the housing market in European post-communist countries, W: Vision 2020: Sustainable Economic Development and Application of Innovation Management from Regional Expansion to Global Growth. Proceedings of the 32nd International Business Information Management Association Conference (IBIMA) / Soliman Khalid S. (red.), 2018, International Business Information Management Association , ISBN 978-0-9998551-1-9, s. 2573-2584

Mach Ł.: The Application of Classical and Neural Regression Models for the Valuation of Residential Real Estate, Folia Oeconomica Stetinensia, vol. 17, nr 1, 2017, s. 44-56, DOI:10.1515/foli-2017-0004, 11 punktów

Mach Ł.: Zastosowanie metody “analizy przesunięć udziałów” do oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstw branży budowlanej, Świat Nieruchomości, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, nr 1, 2017, s. 53-60, DOI:10.14659/worej.2017.99.09

 

 

Książki:

Mach Ł.: Analiza zmienności czasowo-częstotliwościowej rynku budownictwa mieszkaniowego, 2021, Oficyna Wydawnicza SGH, ISBN 978-83-8030-444-4, 164 s

Mach Ł.: Wprowadzenie do prognozowania i modelowania ekonometrycznego: metody, przykłady, zadania, Skrypty Uczelniane / Politechnika Opolska, nr 306, 2018, Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, ISBN 978-83-66033-17-7, 152 s