Zaznacz stronę

dr Bartosz Chorkowy

stanowisko: adiunkt
adres: 45-058 Opole, ul. Ozimska 46a
pokój 25
telefon: (77) 40 16 900
e-mail: bchorkowy@uni.opole.pl

 

Google Scholar
ORCID ID

 

Wykształcenie / stopnie i tytuły naukowe:

 • 2005 – Uzyskanie tytułu naukowego: doktora nauk ekonomicznych w zakresie Ekonomii Uniwersytet Opolski Wydział Ekonomiczny

 • 1997-1998 – Podyplomowe Studium Systemów Informacyjnych Politechnika Wrocławska Wydział Informatyki i Zarządzania

 • 1992-1997 – Uzyskanie tytułu magistra Kierunek: Ekonomia Specjalność: Ekonomika i Zarządzanie Przedsiębiorstwem Wydział Ekonomiczny Uniwersytet Opolski

Podstawowe obszary badawcze:

 • efektywność polskiego systemu emerytalnego

 • uwarunkowania systemu emerytalnego w Polsce

 • analiza rynku funduszy inwestycyjnych

 • wykorzystanie metod analizy technicznej w ograniczaniu ryzyka inwestycji na rynku kapitałowym

 • wykorzystanie metod ilościowych w przewidywaniu cen instrumentów finansowych

Prowadzone przedmioty:

 • Portfel inwestycyjny
 • Analiza portfela inwestycyjnego
 • Analiza atrakcyjności inwestycyjnej spółek giełdowych
 • Ekonometria i prognozowanie
 • Ekonometria finansowa
 • Inżynieria finansowa
 • Metdoy analizy technicznej
 • Jak skutecznie grać na giełdzie?
 • Seminarium dyplomowe

Pełnione funkcje:

 • Dziekan Wydziału Ekonomicznego
 • Członek Komisji ds. nagród Quality na kadencję 2021-2024
 • Członek Uczelnianego Zespołu Doskonalenia Jakości Kształcenia na kadencję 2021-2024
 • Przewodniczący Wydziałowego Zespołu ds. Doskonalenia Jakości Kształcenia na kadencję 2021-2024

 

Ważniejsze publikacje

2022

B. Chorkowy, M. Maciejasz, Balance and Stability of Polish Pension Insurance System, Journal of Risk and Financial Management 15 (3),

2021

B. Chorkowy, A. Bobrowska, Influence of Pillar 3 of Pension System on Retirement Pensions Level in Poland: Will Voluntary Part of System Enable Decent Life in Old Age?, European Research Studies Journal 24 (1),

2020

Employee pension plans as retirement saving form, USA

2018

III Filar systemu emerytalnego w Polsce – uwarunkowania, struktura oraz tendencje zmian, Warszawa

Obowiązkowa część systemu emerytalnego – jaka będzie wysokość emerytury przeciętnego Polaka?, Katowice

Obowiązkowa część systemu emerytalnego – jaka będzie wysokość emerytury przeciętnego Polaka?, Łódź

(współautor) Retirement Awareness as a Determinant of the Choice of Tools For Collecting Pension Capital, Łódź

 

“Strategie inwestycyjne i ich wpływ na wartość kapitału zgromadzonego w ramach III filara systemu emerytalnego”, Katowice 2016

“Efektywność inwestowania w ramach III filara systemu emerytalnego”, Katowice 2014

“Application of moving averages in forecasting price changes of quoted companies shares”, Alabama, USA 2013

“Wpływ wyboru strategii inwestowania na efektywność środków zgromadzonych w ramach III filaru systemu emerytalnego”, Szczecin 2013

“Dodatkowe źródła finansowania konsumpcji w okresie emerytalnym”, Opole 2013

„Indywidualne Konto Emerytalne (IKE) oraz Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) jako formy budowy kapitału emerytalnego”, Gdańsk 2012

„Wpływ inwestowania w ramach III filara systemu emerytalnego na poziom dobrobytu polskiego społeczeństwa”, Katowice 2012

„Próba oceny zachowań gospodarstw domowych po wejściu Polski do Unii Europejskiej”, Szczecin 2009

„Wielowymiarowa analiza porównawcza banków notowanych na GPW w Warszawie”, Szczecin 2008

„Próba oceny oddziaływania banku centralnego na zachowanie gospodarstw domowych w Polsce”, Szczecin 2008

„Japońskie metody analizy technicznej i ich wykorzystanie w przewidywaniu ruchów cen na rynku papierów wartościowych”, Gdańsk 2007