Zaznacz stronę

dr Anna Dada

Stanowisko: adiunkt
adres: 45-058 Opole, ul. Ozimska 46a
pokój: 18
telefon: (77) 40 16 887
e-mail: anna.dada@uni.opole.pl

Wykształcenie / stopnie i tytuły naukowe:

 • doktor nauk społecznych, w dyscyplinie ekonomia i finanse

Podstawowe obszary badawcze:

 • Polityka dywidend spółek publicznych
 • Rachunek przepływów pieniężnych w ocenie kondycji finansowej przedsiębiorstwa
 • Podatkowe uwarunkowania decyzji przedsiębiorstw i osób fizycznych
 • Struktura i koszt kapitału
 • Inwestorzy instytucjonalni na rynku kapitałowym

 

Prowadzone przedmioty:

 • Rozliczenia podatkowe przedsiębiorstw
 • Rachunkowość mikro i małych przedsiębiorstw
 • Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa
 • Sprawozdawczość finansowa
 • Podstawy controllingu
 • Controlling w logistyce
 • Podstawy rachunku kosztów
 • Rachunek kosztów
 • Zasady i techniki budżetowania

Pełnione funkcje:

 • Koordynator praktyk studenckich FiR studia niestacjonarne

 

Publikacje:

 • Dividend Policy and the Nature (Positice/Negative) of Cash Flows of Selected Companies Listed on the Frankfurt Stock Exchange, [w:] Financial Sciences. Nauki o Finansach, vol. 26, no. 2, Wrocław 2021
 • Społeczna odpowiedzialność w strategii przedsiębiorstw sektora TSL notowanych na FWB i GPW, [w]: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, vol. 66, nr 4, Wrocław 2022