Zaznacz stronę

dr Andrzej Ostrowski

stanowisko: starszy wykładowca
adres: 45-058 Opole, ul. Ozimska 46 a
pokój 25
telefon: 77 4016875

e-mail: ostan@uni.opole.pl

ORCID ID

 

Wykształcenie / stopnie i tytuły naukowe:

  • magister matematyki

  • doktor nauk ekonomicznych

 

Podstawowe obszary badawcze:

  • Efekty dynamicznych szoków strukturalnych w gospodarce, zastosowania modelu przełącznikowego Markowa do analizy zbieżności cykli koniunkturalnych

 

Prowadzone przedmioty:

  • matematyka w ekonomii

  • matematyka

  • statystyka opisowa

  • statystyka

  • programowanie matematyczne

  • matematyczne techniki podejmowania decyzji

  • podstawy badań operacyjnych

 

 

Ważniejsze publikacje:

Skrypt elektroniczny: Matematyka finansowa, ISBN 978-83-60939-92-5, 2007.

Artykuły: 1) Zadanie transportowe w wersji klasycznej, stochastycznej i rozmytej, ZN UO Ekonomia 25, Opole 1999, s. 137-145.

2) Ryzyko w pewnym procesie produkcji towarowej, Praca zbiorowa: „Modelowanie preferencji i ryzyko’99”, część 2, Wydawnictwo Uczelniane AE w Katowicach 1999, s. 185-193.

3) Zadanie transportowe w wersjach Dantziga-Madansky’ego i Markowitza oraz z rozmytymi współczynnikami funkcji celu, Wydawnictwo UO, ZN UO Ekonomia 27, Opole 2002, s. 151-161.

4) Analiza porównawcza rozwiązań różnych wariantów wersji losowej zagadnienia transportowego, Wydawnictwo UO, ZN Ekonomia 27, Opole 2002, s. 163-171.

5) Modele popytu konsumpcyjnego w warunkach ryzyka. Praca zbiorowa pod redakcją naukową Tadeusza Trzaskalika: „Modelowanie Preferencji a Ryzyko’04”, Wydawnictwo AE w Katowicach, Katowice 2004, s. 393-403.

6) Zagadnienie komiwojażera w wersji z kwadratowymi liczbami rozmytymi, „Modelowanie Procesów Ekonomicznych, Wybrane Zagadnienia” pod redakcją Krystyny Hanusik, Wydawnictwo UO, Opole 2005, s. 115-125.

7) Nowe sposoby definiowania deterministycznych reprezentacji liczb rozmytych oraz wykorzystywania wartości oczekiwanej w losowym programowaniu matematycznym, Praca zbiorowa pod redakcją naukową Tadeusza Trzaskalika: „Modelowanie preferencji a Ryzyko’06”, Wydawnictwo AE w Katowicach, Katowice 2006. s. 445-452.

8) Związek między bezrobociem a inflacją w Polsce na tle krzywej Phillipsa, wspólnie z Maciejem Mańkowskim i Robertem W. Włodarczykiem, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”, Rok LXXIV – zeszyt 2 – 2012, s. 141-159.

9) Perspektywy wejścia Polski do strefy euro – analiza szoków strukturalnych i wskaźników makroekonomicznych, monografia pod redakcją Barbary Pawełek: „Zastosowanie metod ilościowych i jakościowych w modelowaniu i prognozowaniu zjawisk społeczno-gospodarczych”, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2013, s. 117-142. 10) Zastosowanie modelu przełącznikowego Markowa do analizy zbieżności cykli koniunkturalnych gospodarki Polski i innych krajów europejskich, wspólnie z Markiem Ostrowskim, monografia pod redakcją Jerzego Bielińskiego i Ewy Wycinki: „Problemy współczesnego zarządzania”, Wydawca: Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot 2014, s. 139-153.


Książki:

1) Monografia: Niepewność i nieprecyzyjność w sytuacjach decyzyjnych na przykładzie procesów inwestycyjnych, Wydawnictwo UO, Opole 2002.

2) Skrypt: Matematyka z przykładami zastosowań w naukach ekonomicznych, Wydawnictwo UO, Opole 2004.