Zaznacz stronę

Badania naukowe

Zasady wewnętrznego trybu konkursowego przy ubieganiu się o środki finansowe na prowadzenie badań naukowych służących rozwojowi młodych naukowców (Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Opolskiego)  więcej

Do pobrania:

Na stronie EURAXESS Polska co miesiąc zamieszczane są najnowsze oferty grantów i stypendiów badawczych z całego świata dostępne dla naukowców z Polski. Ponadto osoby, które założą konto na stronie Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE i wybiorą kategorię „EURAXESS – oferty grantów i stypendiów”, będą otrzymywały powiadomienie o nowych ofertach na swój e-mail. EURAXESS to europejska sieć Centrów Informacji dla Naukowców, która wspiera mobilność międzynarodową naukowców przyjeżdżających do Europy oraz podróżujących między krajami europejskimi. Centra EURAXESS pomagają naukowcom, ich rodzinom oraz pracodawcom w kwestiach prawno-administracyjnych w poszczególnych krajach (legalizacja pobytu, ubezpieczenia, podatki, itp.) oraz doradzają odnośnie możliwości finansowania badań (granty, stypendia, praca w projektach itp.). W Polsce funkcjonuje 10 punktów zlokalizowanych w instytucjach naukowych w największych miastach. Sieć w Polsce finansuje Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Nowa inicjatywa OPI dla wsparcia kontaktów między przedsiębiorstwami, naukowcami i studentami dostępna jest na stronie https://kreobox.pl/

Projekty badawcze finansowane przez NBP
Projekty badawcze finansowane
przez NBP

Narodowe Centrum Nauki - Konkurs Harmonia
Narodowe Centrum Nauki
– Konkurs Harmonia

 

Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej
Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej

Działania „Marie Curie”
Działania „Marie Curie”

Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki
Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Narodowe Centrum Badań
i Rozwoju

E!nnoVest
E!nnoVest

Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta
Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta

European Commission Directorate General for Enterprise and Industry
European Commission Directorate General for Enterprise and Industry

W razie pytań można się kontaktować również z: Więcej informacji znaleźć można na stronie biura ds. badań naukowych i współpracy z zagranicą.
www.bnwz.uni.opole.pl

Wydziałowym koordynatorem ds. badań naukowych dr hab. Marta Maciejasz, prof. UO lub członkami zespołu

  • dr Mariola Willmann
  • dr Anna Bruska