Zaznacz stronę

Informacja dla studentów Wydziału Ekonomicznego, kierunek: Ekonomia, Zarządzanie, Logistyka, Gospodarka Przestrzenna, Turystyka i Wypoczynek  dotycząca formy realizacji zajęć w okresie ich zawieszenia z uwagi na epidemię COVID-19

mgr Böhm Marcin

Harmonogram zajęć – marzec

Harmonogram zajęć – kwiecień

dr Ćwieląg Krzysztof

Harmonogram zajęć – marzec

Harmonogram zajęć – kwiecień

dr hab. prof. UO Goranczewski Bolesław

Harmonogram zajęć – marzec

» Zarządzanie »  Ekonomia » Logistyka

Harmonogram zajęć – kwiecień

prof. Hummel Detlev

Harmonogram zajęć – marzec

Harmonogram zajęć – kwiecień

mgr Jolanta Jędryszczak-Mynte

Harmonogram zajęć – marzec

Harmonogram zajęć – kwiecień

dr Lipiński Zbigniew

Harmonogram zajęć – marzec

Harmonogram zajęć – kwiecień

dr hab. prof. UO Łangowska-Szczęśniak Urszula

Harmonogram zajęć – marzec

Harmonogram zajęć – kwiecień

dr hab. prof. UO Maciejasz-Świątkiewicz Marta

dr Ostrowski Andrzej

Harmonogram zajęć – marzec

Harmonogram zajęć – kwiecień

cz. 1

cz. 2

cz. 3

dr Magdalena Przysiężna-Pizarska

Harmonogram zajęć – marzec

Harmonogram zajęć – kwiecień

mgr Sutarzewicz Tomasz

Harmonogram zajęć – marzec

Harmonogram zajęć – kwiecień

dr hab. prof. UO Szymański Andrzej

Harmonogram zajęć – marzec

Harmonogram zajęć – kwiecień

mgr Zbroińska Bożena

Harmonogram zajęć – marzec

Harmonogram zajęć – kwiecień

 

 

Platforma estudia.uni.opole.pl
http://estudia.uni.opole.pl

Platforma e-learningowa Moodle.