Zaznacz stronę

Dokumenty do pobrania

Zasady oceniania prac studentów:

 

Instrukcje dla promotorów, recenzentów i studentów dot. archiwizacji prac w APD:

 

 

Instrukcje dla promotorów, recenzentów i studentów dot. archiwizacji prac w APD.
Zgodnie z zarządzeniem nr 7/2015 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie zasad archiwizacji prac dyplomowych (magisterskich, licencjackich i inżynierskich) w Uniwersytecie Opolskim dołączamy instrukcję dla promotorów, recenzentów i studentów.

Wniosek nauczyciela akademickiego o udzielenie/przesunięcie terminu urlopu wypoczynkowego

ZARZĄDZENIE Nr 39/2009 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 9 października 2009 r. w sprawie: zasad rozliczania godzin ponadwymiarowych dla nauczycieli akademickich Uniwersytetu Opolskiego.

 

Dokumenty wydawnicze

Biblioteka Główna UO

Zamówienia publiczne

 


IDENTYFIKACJA WIZUALNA – Uniwersytet Opolski

Prezentacji (MS PowerPoint)

 

Logo Uniwersytetu Opolskiego

 

Papier firmowy – Wydział Ekonomiczny

Plik MS Word

Instytut Ekonomii i Finansów