Zaznacz stronę

W dniu 25 listopada 2015r. studenci II roku Ekonomii UO: Magdalena Pawlak, Patrycja Pietrzak, Justyna Gala, Ryszard Atamańczuk oraz Tomasz Mróz gościli w siedzibie PKN ORLEN w Warszawie. Spotkali się m.in głównym ekonomistą spółki dr Adamem Czyżewskim, z którym przeprowadzili wywiad dotyczący sposobu funkcjonowania przedsiębiorstwa we współczesnej gospodarce rynkowej. Opiekunem dydaktycznym wyjazdu był Pan dr Bartosz Fortuński.

W spotkaniu omówiono kwestie związane z handlem zasobami ropy i gazu na rynku międzynarodowym, a w szczególności na rynku polskim, litewskim, niemieckim i czeskim. Interesującym wątkiem rozmowy była wizja przyszłości, w której Polska nie ma dostępu do surowców energetycznych i jest całkowicie odcięta od Rosji. Uniezależnienie naszego kraju od głównego dostawcy ropy jest warunkiem koniecznym uniknięcia kryzysu w momencie zaniechania dostaw do tego surowca przez Rosję. Nowe technologie i innowacyjne pomysły związane z tworzeniem magazynów energetycznych otworzyły przed studentami wizję nowego porządku świata.

W trakcie spotkania przedmiotem rozmowy była sytuacja na światowych rynkach ropy oraz zagadnienia związane z możliwością wydobycia pokładów gazu łupkowego w Polsce. Ciekawym aspektem rozmów była struktura energetyczna Polski oraz plany rozwojowe firmy Orlen, na terenie naszego kraju jak i zagranicą.

Wypowiedzi dr Adama Czyżewskiego wyjaśniły studentom zawikłane zależności między różnicami cen paliw, ropy i gazu oraz zyskami PKN ORLEN na świecie.

Ważnym punktem wizyty była możliwość zdobycia i pogłębienia wiedzy w zakresie surowców energetycznych, sytuacji geopolitycznej Polski na światowych rykach oraz przyszłościowa współpraca Polski z krajami bogatymi w surowce naturalne.